Ipsos Update - April 2022

Den här månaden reflekterar vi över effekterna av Covid-19-pandemin så här två år senare. Våra utvalda globala undersökningar täcker ämnen inklusive jämställdhet och tillit människor emellan. Vi tittar också på det franska valet inför månadens omröstning, tillsammans med den senaste opinionsundersökningen om Ukrainakonflikten.

Internationella kvinnodagen 2022 | Är framstegen kring jämställdhet på väg att stanna upp?

En studie utförd i 30 länder, tillsammans med Kings College London, undersökte huruvida framsteg kring jämställdhet håller på att stanna upp. Vår rapport, som släpptes i två delar, presenterar en global syn på ämnen som feminism, våld mot kvinnor, karriärer, institutionell fördom och barnomsorg.
Läs mer här

Tillit gentemot andra | Går det att lita på de flesta människor?

Går det att lita på de flesta människor? Endast 30% runt om i världen anser detta, enligt vår studie som utfördes i 30 länder. Nivåerna av förtroende varierar dock mycket mellan faktorer som ålder, kön och karriär. De verkar också ha en inverkan på konsumenternas förtroende och lycka.
Läs mer här

Utmana Status Quon | Vad gör att en ny produkt lyckas?

Med hjälp av ett nytt Ipsos-ramverk tittar vi på vad som gör att en ny produkt lyckas. Detta kommer att hjälpa marknadsförare att bättre förstå hur sannolikt det är att konsumenter lämnar status quo och ändrar sina produktval.
Läs mer här

Innovation i inflationstider | En guide för innovationsledare

Eftersom tre av fyra konsumenter över hela världen uttrycker oro över att prisökningarna kommer att överträffa deras inkomsttillväxt 2022, utforskar denna artikel de val som finns tillgängliga för innovationsledare i detta nya prisklimat.
Läs mer här

Hållbar energi | Globala konsumentattityder kring energi och priser

Vi finner ett starkt offentligt stöd för att byta från fossila bränslen till mer hållbara källor samtidigt som vi förväntar oss att energikostnaderna kommer att stiga – något som människor tillskriver inkonsekvens på marknaden än klimatpolitik.
Läs mer här

Det franska valet 2022 | Valkampanjens nyckelfrågor

Inför presidentvalet den 10 april förklarar vårt team i Frankrike vad som är annorlunda i år och beskriver de centrala frågorna för franska väljare under kampanjens slutskede.
Läs mer här

Covid-19 - två år senare | Vad har vi lärt oss av pandemin?

I den här rapporten pausar vi för att reflektera över vad hela pandemiupplevelsen har lärt oss om individer, ekonomier och samhällen. De 10 nyckelteman inkluderar anpassningsförmåga, mental hälsa, ökad jämställdhet och förväntningar på staten.
Läs mer här

Undersökning om Ukraina | Internationella åsikter om Ukrainakriget

När kriget i Ukraina fortsätter att utvecklas presenterar vi allmänhetens reaktioner på konflikten och dess konsekvenser från ett urval länder runt om i världen.
Läs mer här

Du hittar också i denna upplaga

Fler studier om kvinnor och jämställdhet, det senaste Consumer Confidence Index, läkarens syn på sjukvårdens framtid och vårt senaste KEYS-webinar om mångfald och inkludering.

Samhälle