Kunskaper om nätmobbning – Sverige och globalt

Svenskarna, tillsammans med italienarna, har högst kännedom om nätmobbning. Sverige ligger också över genomsnittet när det kommer till föräldrars vetskap om att deras barn någon gång blivit utsatta för nätmobbing. Nästan var fjärde förälder vet att deras barn har varit utsatta. En ökning från 2011 då var sjunde förälder visste om att deras barn blivit utsatt.

Författare

  • Victor Ekstam Insight Consultant
Get in touch

Den globala kännedomen om nätmobbning ökar, trots det har en av fyra vuxna världen över aldrig hört talas om det. Ipsos Global Advisor har mellan 23 mars och 6 april genomfört en undersökning gällande allmänhetens kännedom och erfarenheter av nätmobbning. Sammanlagt har frågorna ställts till 20 793 personer i 28 länder världen över.
 

Sverige i toppen när det kommer till kännedom

Svenskarna, tillsammans med italienarna, har högst kännedom om nätmobbning. Drygt 9 av 10 har sett, läst eller hört om det. Lägst kännedom har Frankrike och Saudiarabien, där hälften respektive knappt 4 av 10 vuxna känner till nätmobbning.  

 

Räcker dagens anti-mobbningsåtgärder?

Nästan 9 av 10 japaner anser att deras nuvarande mobbningsåtgärder inte är tillräckliga när det gäller nätmobbning och att detta istället kräver speciella åtgärder. Svenskarna placerar sig nära det globala genomsnittet, där 76% anser att nätmobbning behöver speciella åtgärder. En stor majoritet i undersökningen tycker inte att deras nationella nätmobbningsåtgärder är tillfredsställande.

 

Har dina barn drabbats av nätmobbning? Nästan 1 av 4 svenskar vet inte.

Sverige ligger över genomsnittet när det kommer till föräldrars vetskap om att deras barn någon gång blivit utsatta för nätmobbning. Nästan var fjärde förälder vet att deras barn utsatts, vilket är lika många som 2016 men en ökning från 2011 då var sjunde förälder visste att deras barn blivit utsatt. Svenska föräldrar har också den största andelen som inte vet om deras barn någonsin utsatts för nätmobbning. 22% av svenskarna med barn har ingen vetskap om detta.

2 av 5 föräldrar i Sverige vet också att ett barn i deras närhet har utsatts för mobbning på nätet, vilket har minskat något jämfört med 2016 och 2011.

 

Nätmobbning sker oftast via sociala nätverk

Av de föräldrar som vet att barn i deras hushåll eller närhet har utsatts för nätmobbning så svarade 65% globalt att det skedde på sociala nätverk och att klasskamrater oftast är skyldiga till nätmobbningen. En betydande del av föräldrarna anger även att okända personer, både yngre och äldre, har utfört nätmobbningen. 

Ladda ner

Författare

  • Victor Ekstam Insight Consultant

Mer insikter om Samhälle & Opinion

Samhälle