Mobil teknik

Vi har de senaste åren sett en ökad spridning av mobil teknik världen över. Vi har inte bara sett att antalet mobilanvändare växer över hela världen, utan även att konsumenterna i större utsträckning använder sina mobila enheter för en mängd vardagliga aktiviteter, oavsett om det gäller att titta på filmer, shoppa och göra inköp eller helt enkelt att få åtkomst till internet. I dag används mobila enheter i större utsträckning än fast uppkoppling till internet på många marknader, både i utvecklade ekonomier och utvecklingsekonomier. Konsumenternas interaktion med varumärken är därför mer än någonsin fragmenterade och flerskiktade. Konsumenterna lever upptagna liv och utför rutinmässigt flera saker samtidigt varje dag. Följaktligen missar de många planerade varumärkesexponeringar och minnet urholkas snabbare än väntat.

Vad är syftet?

Mobila undersökningar ger oss möjligheten att lära oss om värdet och relevansen av dessa kontinuerliga interaktioner där varje tryckning representerar en potentiell möjlighet att förstå konsumenternas motiv, behov och önskemål.

De fördelar som mobila undersökningar kan ge vad gäller tid, plats och sammanhang är nyckeln till att få bättre insikter:

 • Alltid tillgänglig interaktion med deltagarna ger snabbare handläggningstid och mer engagerande relationer med dem.
 • Naturligare svar och svar i realtid tack vare ständig uppkoppling.
 • Fylligare innehåll tack vare konsumenternas erfarenhetsutbyte via bilder, filmer, ljud och även platsbaserade data.
 • Forskning som använder mer än svaren med geolokalisering och passiv mätning för att spåra smarttelefonanvändning och/eller beteende med tiden.
 • Ger tillgång till befolkningssegment som inte längre sitter vid datorer t.ex. s.k. trailing millennials (åldersgruppen 18–24 år).

Ipsos har utvecklats från enkla sms-undersökningar till appbaserad kvantitativ/kvalitativ forskning och mobila webbläsarenkäter och erbjuder ett stort antal mobila plattformar som hjälper dig att förbättra din forskning via mobil teknik.

Ipsos viktigaste applikationer är:

 • Enhetsoberoende forskning som låter respondenterna besvara våra online-undersökningar via en valfri enhet, mobil eller stationär dator
 • Lösningar med snabb handläggningstid (testning av koncept och idéer, ögonblicklig varumärkeshälsa osv.)
 • Etnografi och dagböcker
 • Kampanjsponsringens effektivitet
 • Mediakonsumtion med passiv mätning och mobila dagböcker
 • Shopper, Path to Purchase och Population Movement med passiv mätning och geolokalisering
 • Produkttester med mobila dagböcker
 • Kundens upplevelse (resor, shopping, osv.)
 • Medarbetarnas synpunkter
 • Kvalitativ forskning med Ipsos app AppLife

Hur fungerar det?

 • Ipsos Engage: Det här är Ipsos gränssnitt och enkätmall för mobila webbläsarenkäter. All forskning blir mobilvänlig tack vare att enkäten är responsivt utformad för olika enheter. Det gör våra respondenter får bästa tänkbara upplevelse när de genomför enkäter på en valfri enhet; stationär eller mobil.
 • Ipsos app Mobile: Det här är den perfekta plattformen för att få in momentan återkoppling, eller när konsumentens perspektiv behöver inhämtas under en längre tidsperiod. Gränssnittet erbjuder ett brett spann av alternativ från enkla till mer komplicerade slutna och öppna frågor, och utnyttjar enhetens inbyggda teknik, t.ex. geolokalisering och multimediafunktioner (bilder, filmer och ljudinspelningar). Den fungerar både online och offline.
 • Ipsos AppLife: Med den här appen går det att utföra momentan forskning med möjlighet att organisera diskussioner där deltagare från ett stort geografiskt område inte möts öga mot öga. Dess geolokaliserings-, bild- och filmfunktioner ger goda insikter. Även den appen fungerar både online och offline.
 • SMS: Detta angreppssätt är användbart för regioner med liten användning av smarttelefoner, men där många använder vanliga mobiler, särskilt när forskningen bara inbegriper ett fåtal frågor, utan behov av bilder eller filmer och det inte finns något behov av att kontakta respondenterna igen.

I Ipsos Mobile ingår funktionen Online Reporting Dashboard, en användarvänlig plattform som möjliggör granskning av resultaten i nära realtid.

Platsbaserad forskning – geolokalisering

Människor tenderar att ta med sig sin mobiltelefon överallt. Detta gör det till den perfekta lösningen för att ställa frågor till folk som är i rörelse.

Med geoaktivering kan vi leverera enkäter till deltagarna med vår mobila app när de kommer till, tillbringar tid på eller lämnar en plats. Med geospårning kan vi få en bild av hur människor rör sig när de är på resande fot, utan att behöva fråga.

Placeringsbaserad forskning passar bäst för människors förflyttning, reseupplevelser, kundnöjdhet och shopping.

Med geoaktivering vid forskning om shoppingbeteende går det att starta undersökningar vid rätt tidpunkt t.ex. omedelbart efter det att konsumenten har lämnat en butik. Ett sådant tillvägagångssätt gör att det inte bara går att undersöka vilka som har gjort ett köp utan att också förstå dem som besökte butiken men inte handlade något eller bara köpte några av de produkter de hade planerat att köpa. Det innebär att ett varumärke kan förstå omfattningen och orsakerna till utebliven försäljning, vilket kan leda till utveckling av åtgärder för att motverka sådana omständigheter.

Fallstudier

1. MOBIL TEKNIK FÖR HEMMA HOS-PROJEKT – produkttester med momentan mobil dagbok

Ett kosmetikmärke ville testa en ansiktsmask i Kina före lansering och jämföra dess prestanda som en stor konkurrent så detaljerat som möjligt. Förutom ett standardprodukttest (undersökning öga mot öga vid slutet av användningsperioden), ingår också en mobil dagbok för att samla omedelbara reaktioner och uppfattningar under användningen. Den traditionella minnesmetoden visade att det var säkert att släppa produkten eftersom prototypen var lika bra som eller bättre än konkurrentens. Den mobila dagboken gav också goda insikter om produktens styrkor och svagheter på ett sätt som var svårare att få till med den traditionella metoden. Dessa kunskaper ledde till produktförbättringar före lanseringen (som inte skulle ha skett enbart baserat på undersökningen efter användningstidens slut) och förbättrade produktanvisningar.

2. PLATSBASERAD FORSKNING – fånga upplevelser i butikerna via geoaktivering

Ett märke ville få bättre förståelse av mobilt beteende under shopping Målet var att engagera konsumenterna under eller direkt efter shoppingupplevelsen för att förstå hur de använde sin smarttelefon på försäljningsstället. Med en innovativ kombination av mobil undersökning och geoaktivering, samlades data in mycket nära i tid till det faktiska beteendet med hjälp av kontextkänsliga undersökningar. Alla deltagare fick en uppmaning om att delta i forskning två timmar efter att de kommit till köpcentret. Varumärket kunde få nya, detaljerade insikter om förhållandet mellan digitala och verkliga shoppingupplevelser. Insikterna visade att det krävs en onlinestrategi för återförsäljare och tillverkare av konsumentvaror, även om de huvudsakligen säljer i fysiska butiker, på grund av användningen av smarttelefoner.

3. FORSKNING OM MÄRKESKOMMUNIKATION – förstå momentana märkesupplevelser

En märke ville utvärdera effekterna av ett stort poppupp-evenemang under en Formel 1 Grand Prix-tävling i kombination med attityder och beteenden gentemot själva varumärket. Besökarna rekryterades för att ge en egen bedömning av sin relation med varumärket via en mobilenkät. Via en app fångade man in deras momentana reaktioner till olika inslag under evenemanget, inklusive märkeskommunikationer. I en efterföljande mobilenkät bedömdes därefter förändringarna i nyckeltal och relationerna med varumärket. Varumärket kunde också avslöja viktiga insikter om attityder och beteenden som behövde förbättras. De genomförde också nyckeltalsmätningar som rörde konsumenternas närhet till varumärken, inklusive hur efterfrågat märket var, vad folk berättade om märket för varandra och andra uppfattningar som kunde spåras och förbättras inför kommande evenemang.

Nya metoder