Çalışanlar Covid Sonrasında Daha Fazla Esneklik Bekliyor

Dünya Ekonomik Forumu için Türkiye dahil 29 ülkede gerçekleştirdiğimiz araştırmaya göre; ortalamada her dört çalışandan biri pandemi öncesine göre daha sık evden çalışıyor. Pandemi sonrasında da çalışma saatlerinin yarısında uzaktan çalışmayı tercih ettiklerini iletiyorlar.

Dünya Ekonomik Forumu için Türkiye dahil 29 ülkede gerçekleştirdiğimiz yeni araştırmaya göre; küresel olarak çalışan kesimin %23'ü Covid-19 pandemi öncesi döneminde kıyasla daha çok evden çalıştığını belirtiyor.

Daha sık evden çalıştığını belirtenlerin oranının üçte birden fazla olduğu ülkeler Peru, Singapur, Hindistan ve Arjantin olarak belirtildi.

21 Mayıs - 4 Haziran tarihlerinde yapılan bu online araştırmada 29 ülkeden 12 bin 500 çalışandan yanıtlar alındı. her zaman, çoğunlukla veya bazen evden çalıştıklarını belirtenlerin oranı (%39) pandemi öncesine göre (%24) 15 puan artmış. Evden çalışanların dörtte üçü bunu Covid-19 pandemisi nedeniyle yaptıklarını belirtiyor. 

Araştırma; çalışma tercihlerinde küresel bir tekrar gözden geçirmeye işaret ediyor. Çalışma günlerinin haftada ortalama beş gün olduğu ve diğer kısıtlamaların olmadığı durumlarda, pandemi sonrasında çalışanların ortalama 2.5 gün evden çalışmayı tercih edeceklerini belirtiyor. Bu oran 1.9 ile en düşük Çin, Belçika ve Fransa'da görülürken en çok 3.4 günle Hindistan'da görülüyor.
Ortalama olarak her üç çalışandan ikisi şu konularda hem fikir:

  • Covid kısıtlamaları ortadan kalktığında, çalışanların ofise gitmeleri gerekmeleri konusunda işverenlerin daha esnek olmaları gerekiyor (%66)
  • Esnek çalışma programıyla daha üretken olunuyr (%65)
  • Ofise gitme zamanlarının miktarıyla ilgili esnek olunmalı (%64) 

Bu görüşler en çok yüksek eğitim ve gelir seviyesi olanlarda, kadınlar, genç yetişkinler ve 18 yaş altı çocuğu olan ebeveynlerde yaygın...

Öte yandan, her üç bireyden yaklaşık biri şu konularda hem fikir:

  • Ev üretken olmak için zor bir yer (%38)
  • Evden çalışırken işten kopuk hissediliyor (%37)
  • Evden çalışırken daha fazla bunalmış hissediliyor (%33).

18 yaş altı çocuğu olan ebevynler bu konularda daha çok hem fikir. 

Her 10 çalışandan 3'ü (%30) eğer işverenler tam zamanlı olarak evden çalışmayı şart koyarsa aynı maaş ve sorumlulukların olması durumunda başka bir işi tercih edeceklerini belirtiyor. 

Dünya Ekonomik Forumunda yayınlanan makaleyi okumak için buraya tıklayın.

 
Çalışma Hakkında
Ipsos tarafından Global Advisor çevrimiçi platformunda gerçekleştirilen 29 pazarı kapsayan araştırmanın sonuçlarıdır. Ipsos, 21 Mayıs ve 4 Haziran 2021 tarihleri arasında toplam 12,445 yetişkinle görüşme gerçekleştirmiştir. 

Örneklem çalışan bireylerden oluşmaktadır.  Örneklem büyüklüğü ortalama 429'dur. 
 
Arjantin, Avustralya, Belçika, Kanada, Fransa, Almanya, Büyük Britanya, Macaristan, İtalya, Japonya, Hollanda, Polonya, Güney Kore, İspanya, İsveç ve ABD'deki örneklemin, 75 yaşın altındaki nüfusun genelini temsil ettiği düşünülebilir.

Brezilya, Şili, Çin toprakları, Hindistan, Malezya, Meksika, Peru, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika ve Türkiye'deki örneklem, nüfusun genelinden daha kentsel, daha eğitimli ve / veya daha varlıklıdır. Bu ülkeler için anket sonuçları, nüfuslarının internete daha çok “erişimi olan" kesiminin görüşlerini yansıtıyor olarak görülmelidir.

 Veriler, her ülkenin örneklem kompozisyonunun en son nüfus sayımı verilerine göre yetişkin nüfusun demografik profilini en iyi yansıtacak şekilde ağırlıklandırılmıştır.

Sonuçların toplamı 100 değilse veya "fark" gerçek olandan +/- 1 fazla / az göründüğünde, bunun nedeni yuvarlama, çoklu yanıtlar veya "bilmiyorum" veya belirtilmemiş yanıtların hariç tutulması olabilir.  

Ipsos çevrimiçi anketlerinin doğruluğu, +/- 3,5 puanlık 1000 doğru ve +/- 5,0 puanlık 500 doğru soruluk bir anket içeren güvenilirlik aralığı kullanılarak hesaplanır. Ipsos'un güvenilirlik aralıklarını kullanması hakkında daha fazla bilgi için lütfen Ipsos internet sitesini ziyaret edin. Bu bulguların yayınlanması yerel kurallara ve düzenlemelere uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.