Enflasyon Zamanlarında İnovasyon

Hızlı Tüketim Endüstirisindeki inovasyon liderleri için yol gösterici bir kaynak

Ipsos Views | Innovation in inflationary times

Küresel olarak her dört tüketiciden üçü 2022'deki fiyat artışlarının gelir büyümelerini geçeceğinden endişeli. Öte yandan, artan ürün maliyetleri, stok sıkıntıları ve hızla değişen tüketici duyarlılığı nedeniyle tüketici ürünleri sektöründeki liderler de inovasyon süreçlerinde yıkıcı gelişmelerle karşı karşıyalar.

Süreçlerini tamamiyle yeniden belirleme, enflasyona karşı dayanıklı inovasyonlar lanse etme veya fiyatlama hassasiyetini onarma konusundaki kararlarla yüzleşen inovasyon liderleri için zorlayıcı zamanlar yaşanıyor. Fiyat artışlarının kaçınılmaz olduğu zamanlarda bile fiyatları direkt artırmak mı, miktarları küçültmek mi veya diğer dolaylı metodları denemek mi konularında hala zor kararlar vermek durumundalar. 

Enflasyon dönemlerinde inovasyon yapmak çok zor fakat başarılı liderler, güçlü araştırma araçlarını da kullanarak bu zor dönemlerde disiplini bir yaklaşım sergiliyorlar. 

Başarılı pazarlama profesyonelleri fiyatlama ortamını  ve kategorilerini ve segmentlerine olan etkinin büyüklüğünü belirleyecek itici güçleri anlamakla işe başlıyorlar.  İnovasyon yapılacak en iyi konumu belirlemek için alanlarındaki çapraz esneklik haritasını belirliyorlar. 

Enfasyona dayanıklı inovasyon portfolyosu oluşturmak için, ikame edilebilirliği azaltmak üzere alana farklılaşma getirmek zorundalar 

AYnı zamanda değişen tüketici davranışları ve tutumlarına bağlı olarak iş süreçlerini sürekli olarak adapte etmeliler. Bunu yaparken de karlılığı korumak üzere değer ve premium inovasyonları da dengelemeliler.

Bu makalemizde yüksek enflasyon görülen geçmiş dönemlerdeki öğretilerimimizi paylaşarak bu zorlu süreçte yol alabilmeleri için markalara yol göstermeye çalıştık.

Tüketici ve Alışverişçi