Pandemide Hanelerdeki Satın Alım Davranışlarının Seyri

Pandemide haneler kısıtlamaların da etkisi ile daha seyrek alışverişe gidip alışveriş başına daha çok ürün alıp daha çok harcadılar. Covid Öncesi ortalama bir alışveriş sepeti 29 TL iken bu oran Covid Döneminde 39 TL’ye çıktı ve 2 ayda 42 kere yapılan alışveriş sıklığı, 2 ayda 36 kereye düştü ve bu durumda hanelerin %15 oranında daha fazla harcamasına neden oldu.

Yazar(lar)

  • Gülin Eraydın Research Director, Consumer Panel
Get in touch

Covid Sonrası dönemde ise hanelerin harcaması %8 daraldı, bunda alışveriş başına yapılan harcamanın düşüşü etkili oldu, çünkü hem Covid Döneminde ciddi ürün stoku mevcuttu hem de hanelerin gelir kaybı kaynaklı daha az harcama ihtiyaçları baş gösterdi.

Yazının tamamı için buraya tıklayın.
 

Yazar(lar)

  • Gülin Eraydın Research Director, Consumer Panel