Sürdürülebilir Marka Büyümesi Nasıl Sağlanır?

Marka takibi araştırmasının, tüketici karar verme şekillerine dair bilgi sahibi olmanın ve marka büyümesinin temellerinin önemine dair Ipsos'un görüşlerini içeren tartışmayı özetledik.

İster durgun ister fırtınalı bir iklimde yaşıyor olalım, marka araştırmalarının bazı yönleri hep aynı kalır. Sürdürülebilir marka büyümesine ulaşmak tüm marka profesyonellerinin paylaştığı bir hedeftir ve Ipsos bu konuda denenmiş ve test edilmiş metriklere dayanan düzenli bilgi ve içgörüler sunmaya devam ediyor. Öte yandan önemli bir odak noktası da tüketicileri insan olarak ve karar verme şekilleri açısından nasıl değerlendirdiğimizdir.  En son bilimsel fikirler, bilişsel süreçlerle ilgili daha detaylı görüşe sahip olmamızı sağlıyor bu da bireylerin marka kararlarını daha iyi etkileyebilmeye olanak veriyor. 

Dancing with Duality* adlı Ipsos makalesinin yayınlanmasını takiben, Ipsos'un küresel mark sağlığı takibi aaştırmaları uzmanı ve bu makalenin katkıda bulunan yazarlarından biri olan Gillian Drewett, Ipsos Knowledge Centre'dan Simon Atkinson'a konuştu, günümüzde insanların nasıl karar verdiğine dair bağlam içerisinde Ipsos'un marka büyümesi konusundaki bakış açısını detaylandırdı.

Bu söyleşinin metnini bu linke tıklayarak okuyabilirsiniz.*

Markalar her zaman müdahalelere ve etkilere maruz kalmıştır, fakat artık daha iyi işler çıkarabiliriz çünkü insanların nasıl karar verdiğine dair çok daha fazla bilgiye sahibiz. Bu bağlamın bir etkisi var, etrafımızda neler olduğunun bir etkisi var ve hatta daha geniş çevrenin de bir etkisi var.

Gillian Drewett

Bu söyleşiden kısa klipleri ve tüm kaydı sırasıyla aşağıda bulabilirsiniz.*

S: Dancing with Duality adlı makaleden ve bu makalenin arka planından biraz bahseder misin?

 

S: İnsanlar bu günlerde nasıl karar veriyorlar?

 

S: Markaların nasıl büyüdüğüne dair Ipsos'ın bakış açısı nedir?

 

S: Pazarlama profesyonelleri için marka büyümesi hikayesi pratikte ne anlama geliyor?

 

S: Bir markanın performansını bir zaman süreci içerisinde takip etmenin etkileri nelerdir?

 

Tüm kaydı buradan izleyebilirsiniz:

*
*Video kayıtları ve linklerde belirtilen veriler İngilizce olarak hazırlanmıştır ve orjinal hali ile paylaşılmaktadır.

Medya ve Marka İletişimi