Tüketici Bilinci

Gitgide daha da kırılganlaşan dünyada yeni bir hayatta kalma stratejisi

POV coverDünya git gide daha kırılgan hale gelirken, değişen tüketici davranışlarına reaksiyon göstermek markalar için daha önemli hale geldi.

Yüksek seviyede tüketici bilinci olan şirketler tüketici ihtiyaçlarının daha çok farkındalar ve bunlara daha uyumlular ve gelişen ihtiyaçlara ve pazar değişimlerine karşı daha çevikler.
Tüketici odaklılık iş sonuçları elde etmek için tüketici içgörülerini kullanan stratejiyi tanımlamak için sıklıkla kullanılan bir terim olarak karşımıza çıkıyor. Şirketler tüketicilere daha yakın olmak için farklı stratejiler kullanıyor. Öte yandan bu stratejiler gerçek tüketici odağıyla sonuçlanmayacağa benziyor.


Bu makalede, daha holistik bir stratejiyi vurguluyoruz ki bu, bir kurumdaki tüketici bilincini oluşturan nörobilim ve veri bilimi/analizi alanındaki yeni gelişmelere dayanıyor. Tüketiciyi işin kalbine koyan entegre bir öğrenim sisteminden bahsediyor.

Tüketici odaklı bir şirketin üç temel unsuru bulunuyor:

  • Tüketici verisinin bulunurluğu ve bağlanırlığı
  • Uygun analitik yetkinliklerle birlikte taze ve yeni tüketici içgörüleri yaratmak için ilişkili tüketici veri platformunun yetkinliği
  • Bu tüketici içgörülerinin aktivasyon seviyesi ve tüketici veri platformuna yapılan öğreti geri bildirimleri 

Videomuzu izleyin

Tüketici bilincini doğru bir şekilde edinmek isteyen şirketler için, beş temel başarı faktörü belirledik. Bunlar:

  1. İçgörü yaratmanın belirli bir yetenek gerektirdiğine inanıyoruz ve bunun sorumluluğu ve oluşturulması tek bir kumanda altında olmalı. Bu, karlı pazarlama girişimleri sağlayacak içgörülerin oluşmasını tutarlı bir şekilde kolay ve kaliteli hale getirecektir. 
  2. Çeşitli veri kaynaklarını entegre etmemizi sağlamak için içgörüler holistik ve diğer uygulamalarla etkileşimli olmalı. Şirketlerin içgörü geliştirilmesi ile dijital analistler, bilişim ve pazarlama profesyonelleri arasında güçlü bağlantılar geliştirmesi gitgide daha da önemli hale gelmektedir.
  3. Manuel, kalitatif, kürasyon; tüketici içgörüleri yaratılmasında her zaman temel yetenek olacaktır. Fakat otomatikleştirilmiş bir veri dünyasında, içgörüler yanı zamanda dijital analitik ve veri bilimi ile de oluşturulabilir.
  4. Tüketici verisi toplama ve içgörü geliştirme ad-hoc aktiviteler değildir. Veri toplama ve içgörü geliştirmenin 7-24 otomatikleştirilmiş bir aktivite olduğu "her zaman çalışır" bir kabiliyet olmalıdır. Önemli olan; entegre bir platformda farklı kaynaklardan gelen büyük miktarlardaki tüketici verisini yönetebilmek için akıllı bir veri stratejisi ve mimarisini göz önünde bulundurmaktır. 
  5. Karmaışıklığı azaltmak için bilinçli bir tüketici verisi ekosistemi oluşturulmasına ve az sayıda dış iş ortağıyla bunun korunması gerektiğine inanıyoruz.

 

Tüketici ve Alışverişçi