İnovasyon & Marka Stratejisi: Ipsos Marketing
OUR SOLUTIONS

Ürün Testi

Dünya lideri ürün testi danışmanı olarak Ipsos, yılda 7,000 ürün test ediyor ve şuana kadar 20,000 ürününün başarılı bir şekilde piyasaya sürülmesine destek oldu.

Müşteri Bağlamı

Ürün prototipini oluşturmak için gerekli olan en iyi “tarif” hangisi?
Ürün formülasyonumu nasıl geliştirebilirim?
Gerçek dünyada tüketiciler ürünümü nasıl kullanıyor ve ürünüme nasıl tepkiler veriyor?

Çözümlerimiz

Yeni ürünler yaratmanıza, mevcut ürünleri geliştirmenize ve ürünün kullanım süresini ve karlılığını maksimize etmenize yardımcı oluyoruz. Sizlere; dünyanın en geniş ürün testi veritabanına erişim, uzman istatistikçiler ve duyusal araştırmacılardan rehberlik, ve duyusal imkanlar ve tanımlayıcı paneller ve duyusal analizler için üniversite işbirlikleri fırsatları sunuyoruz.

Odak Noktamız:

Kalitatif ve Kantitatif Araştırma Tekniklerinin Kombinasyonu

Sense Suit, ürün geliştirmeyi ve konumlandırılmasını güçlendirmek için kalitatif ve kantitatif araştırma tekniklerini sisteme entegre ediyor. Bu sistem duyusal ip uçlarını ortaya çıkarmak için Product*Sense uygulamasını, ürün bileşenlerini değerlendirmek için Sensory Stations uygulamasını, prototipleri tekrar tekrar ölçmek için Rapid Prototyping uygulamasını, prototipleri hedef tüketicilerle görüntülemek için Sensory Lab uygulamasını ve ürün kullanım deneyimi aracılığıyla tüketicide oluşan hisleri ortaya çıkarmak için Censydiam*Sense uygulamasını içeriyor.

Mobil Test

Anlık ürün reaksiyonlarını, zamana yayılmış performansını, kullanılmakta olan ürünün videolarını ve resimlerini belirlemek için mobil araştırmalar kullanıyoruz, böylece tüketicilerin ürünlerinizi nasıl kullandıklarını ve ürün reaksiyonlarını tam olarak öğrenebiliyorsunuz.

Nörobilim: Implicit Reaction Time

Tüketicilerin bildirdiği reaksiyonlarla gerçekte düşündükleri şeyler arasındaki farkı ortaya koyabilmek için Implicit Reaction Time (IRT) isimli uygulamayı kullanıyoruz. IRT tüketicilerin ürünlerle ve sağladıkları faydalarla kurdukları ilişkilerin bilinçaltlarında yatan güçlü yönlerini belirleyebilir, böylece tüketicilerin ürünleriniz hakkında gerçekte ne düşündüğünü anlayabilirsiniz.

Duygu-Temelli Araştırma

Ürün kategorisindeki mevcut duygusal ihtiyaçları ortaya çıkararak araştırma ve geliştirme ve pazarlama stratejilerine rehberlik etmek amacıyla duygusal ve işlevsel özellikleri birbirleriyle ilişkilendiriyoruz.

Örnek Vaka Çalışmaları

Yeni bir ürünü piyasaya sürmek: gıda sektöründe faaliyet gösteren müşterimiz reçel ürünüyle yeni bir pazara girmenin yollarını arıyordu. Ana hedef yerel market lideri ile rekabet etmek ve pazar payının bir kısmını almaktı. Product*Sense uygulaması tüketicilerin reçeli beğenmesi için iki temel etken belirlenmesinde yardımcı oldu. Elde edilen sonuçlar müşteriyi spesifik prototiplerin Ar-Ge uygulamasının geliştirilmesine yönlendirdi.

Ürün gelişimi için mobil uygulamalar: İngiltere’deki müşterimiz kendi diş macunu ürününü rakip şirketlerin ürünleriyle karşılaştırmak istiyordu. Tüketicilere diş macunlarını gönderdik ve online ve mobil bir anket yaptırdık. Mobil uygulamalar hızlı geri bildirimler sağladı: Anketlerin ¾’ü diş fırçalama işleminin ardından dakikalar içerisinde yapıldı. Ayrıca mobil uygulama online anket ile belirlenememiş tat duygusunu belirleme avantajını da ortaya çıkardı.

Tercih etkenlerini anlamak için nörobilim: saç bakımı ürünleri satan müşterimiz şampuan kokusunun müşteri bakış açısı üzerindeki etkisini öğrenmek istedi. Implicit Reaction Time (IRT) uygulamasıyla bir koku testi yaptık ve bilinç düzeyinde kokular arasında bir fark olmadığını ancak bilinçaltında A Kokusunun tercih edildiğini keşfettik.

Duyusal ihtiyaçların tanımlanması: Bir müşterimizin temizlik maddesi kokusunun yeniden formüle edilmesi gerekiyordu. Tüketiciler temizlik maddelerine ilişkin duygularını belirttiler. Test edilen kokulardan sadece bir tanesi duyguları tetikledi ve bundan dolayı da kazanan o oldu. Müşterimize tanıtım stratejisini şekillendirmesinde yardımcı olmak için duyguları işlevsel faydalarla birleştirdik.