Ipsos Update – říjen 2020

Změna motivací k nákupu jako důsledek C-19, vědomé a nevědomé procesy výběru značky, klíčoví uživatelé značky jako průkopníci inovací a další témata přináší aktuální Ipsos Udate.

Jak dosáhnout růstu značky ve světě vědomých i nevědomých procesů - To je téma Ipsos White paperu Dancing with Duality. Proces výběru značky je často nevědomý, intuitivní, „na autopilota“, v mnohých případech se ale jedná z vědomou, kognitivní volbu – záleží na konkrétním kontextu, motivacích, emocích, hodnotách, ale také předchozí zkušenosti. Co z toho plyne pro značky? Přinášíme 10 klíčových zjištění:

Dancing with duality

White paper Marketing in Changing Times se zabývá základními motivacemi k nákupu v kontextu COVID-19. Způsob, jak lidé nakupují značky, a kontext nákupu se může v čase měnit. Nemění se však důvody, proč lidé značku kupují. O co by se značky v této době měly snažit?

  • Mít na paměti základní lidské motivace, které výběr značky při nákupu ovlivňují.
  • Přizpůsobit "brand message" měnící se době, zároveň však být nadále v souladu s motivací, kterou značka naplňuje.

S využitím Ipsos konceptu Censydiam představujeme 8 základních motivací ovlivňujících nákup značky. Na konkrétních příkladech ukazujeme, jak značky přizpůsobují svou „brand message“ současné situaci okolo C-19 tak, aby tyto základní motivace naplňovaly.

Nový Ipsos white paper Bigger Innovations Need Bigger Data ukazuje na důležitost využívání spotřebitelských "signálů" k identifikaci nových příležitostí proinovace. Výzkum inovací již dlouho ukazuje, že skutečnými průkopníky jsou "klíčoví uživatelé značky", nikoli společnosti nebo výrobci. Dozvíte se, jak naše nová metodika Innovation Spaces pomáhá objevovat jak nové potřeby, tak nová řešení prostřednictvím sociálních dat a algoritmů AI.

Firmy budou nedílnou součástí procesu obnovy po krizi, v níž se svět dnes nachází. Ve studii Taking a Stand představujeme nový pohled na vytváření dobré reputace společností v kontextu globální pandemie. Správná komunikace může mít velice pozitivní dopad na reputaci a vztahy se zákazníky. Nový Ipsos white paper prezentuje případové studie z Francie, Japonska a USA představuje konkrétní rady pro firmy:

  • Být autentický, v souladu s dosavadními hodnotami společnosti
  • Ujistit se, že vydaná prohlášení jsou za každou cenu důvěryhodná
  • Uvědomit si možná rizika vydaných stanovisek

Použili byste někdy virtuální měnu? Před několika měsíci jste možná řekli ne nebo jste si mysleli, že je to daleká budoucnost. Poslední vydání série What the Future zkoumá náš vztah k penězům a odhaluje změny v přístupu k penězům. Ať těm skutečným nebo virtuálním. Moc peněz je nezpochybnitelná. Otázkou je, jak moc se vztah k nim mění, jakým směrem a jak rychle? Přečtěte si, jak pandemie urychluje stávající trendy a vyvolává nové otázky.

Detailní informace a další témata najdete v aktuálním Ipsos Update.

Společnost