Jak implementovat data z měření zákaznické zkušenosti

Ipsos zakládá novou divizi zaměřenou na implementační, aktivační a tréninkové programy Ipsos Actify.

Výzkumná a technologická agentura Ipsos založením nové divize Ipsos Actify reaguje na obecný trend ve výzkumu trhu – rozšiřovat své služby v oblasti implementace výzkumných zjištění a change managementu.

„Hlavním cílem založení nové divize je rozšířit portfolio našich nástrojů v rámci aktivního řízení zákaznické zkušenosti. Aktivační programy úzce navazují na zjištění mystery shopping a customer experience programů a posouvají je dále. Tzn. jsme pro naše klienty partnery nejenom ve zjištění aktuálního stavu věcí týkající se prodejní sítě nebo spokojenosti zákazníků, ale také v následné práci s prodejními sítěmi, respektive zaměstnanci tak, aby se zákaznická zkušenost dále rozvíjela,“ říká Barbara Hrabalová, Senior Consultant Activation, pověřená řízením nové divize.

Z dat agentury Ipsos vyplývá, že pouze třetina těch, co byla v posledním půlroce na školení, je se školením spokojena. Většina výtek padá na témata: 

  • nízká odbornost trenérů na dané téma,
  • nedostatečnosti podkladů, které pro posluchače přinášejí něco nového, 
  • forma realizace školení – nudné, málo interaktivní, nezáživné, moc dlouhé.

S tím souvisí následující zjištění – pouze 50 % dotázaných uvedlo, že využívá proškolené poznatky v každodenní praxi

„Díky výzkumnému a technologickému zázemí naší firmy umíme v aktivačních / tréninkových programech efektivně propojit naši znalost zákazníků a jejich měnícího se očekávání s technologickými vychytávkami jako jsou například blended learning, micro e-learningové kurzy, virtuální realita atd. Tím se prudce zvyšuje motivovanost zaměstnanců využívat poznatky v praxi, a tedy efektivita těchto programů,“ dodává Barbara Hrabalová.

Pro více informací o aktivačních, implementačních a tréninkových programech kontaktujte Barbaru Hrabalovou (barbara.hrabalova@ipsos.com).
 

Zákaznická zkušenost