Trendové a syndikované studie | Ipsos
Public Affairs

Trendové a syndikované studie

OUR SOLUTIONS
Lokální porozumění, globální kontext

Týmy v rámci Public Affairs napříč celým světem nabízí jak lokální, tak globální trendové a syndikované (multiklientské) studie pokrývající široké spektrum odvětví, témat a sektorů. 

V syndikované studii jsou výsledky sdíleny všem aktuálním odběratelům dané studie. Každý z nich obdrží zevrubný report se zjištěními k tématu, které ho zajímá.

Celosvětově:

Pro jednotlivé země: