Norsk Monitor - en sosiokulturell studie – 2020 utgaven er nå klar

Norsk Monitor er en meget omfattende samfunnsundersøkelse som kartlegger grunnleggende verdier og samfunnsendringer, samt, fakta, holdninger og adferd på alle livets områder.

Undersøkelsen  har vært gjennomført hvert annet år siden 1985 og byr på tidsseriedata på opptil 35 år. Ca. 3800 respondenter svarer i hver intervjurunde på hele 3000 ulike spørsmål.  I dag inneholder databasen akkumulerte svar fra  64.000 unike respondenter Utvalget er landsrepresentativt for befolkningen over 15 år og undersøkelsen er metodisk solid og dokumenterbar.

Norsk Monitorer en database og et trendverktøy for informasjon om markeder og samfunnsspørsmål der brukeren får tilgang til lange tidsserier og detaljert informasjon om egne problemstillinger.
Tilgang til dataene nås gjennom spesialutviklede nettbaserte rapporterings og analyseprogrammer.

Norsk Monitor dekker følgende temaer:
•    Grunnleggende verdier og holdninger
•    Om egen tilværelse og relasjoner
•    Privatøkonomi
•    Arbeid
•    Samfunnet og samfunnsutviklingen
•    Klima og miljø
•    Politiske saker
•    Bedrifter, næringsliv, fagforbund
•    Tiltro til institusjoner, firmaer, selskaper
•    Transport, reise
•    Mat og drikke/spisefakta
•    Helse, mosjon, idrett
•    Fritidsinteresser, kultur, frivillighet, shopping
•    Informasjons og mediesamfunnet
•    Demograf, bakgrunn

Dagens brukere av Norsk Monitor inkluderer kjente norske forskningsmiljøer, politiske partier, departementer, direktorater, interesseorganisasjoner, mediehus samt store bedrifter. Referanser kan gis.

Test deg selv og se hvor du ligger i verdikartet i Norsk Monitor

Samfunn