Norsk seniorpolitisk barometer 2020

Årets Norsk seniorpolitisk barometer viser at yrkesaktive nå ønsker å slutte å jobbe ett år tidligere enn de ønsket for fem år siden. Det betyr at flere yrkesaktive ønsker å ta ut god helse og flere leveår i mer fritid fremfor jobb.

Lene Rathe i Ipsos presenterte funn fra det ferske barometeret på Senter for seniorpolitikks forskningskonferanse 30. oktober 2020. Over 800 unike seere var innom den digitale konferansen.

Senter for seniorpolitikk har som samfunnsoppdrag å fremskaffe, utvikle og formidle kunnskap og erfaringer som stimulerer til at virksomheter har et seniorperspektiv i egen personalpolitikk og ledelse, og at flere seniorer arbeider lenger. Senteret er eid av 30 organisasjoner i arbeidslivet i tillegg til studiesteder og forskningsinstitusjoner, og ble etablert i 1969. Ipsos har på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk gjennomført Norsk seniorpolitisk barometer 2020.
Undersøkelsen er i år gjennomført for 18. gang av Ipsos. 
 

Barometerets tall baserer seg på telefonintervju fra 3000 yrkesaktive over 16 år. Gjennom barometeret kartlegges oppfatninger og holdninger til seniorer og andre seniorpolitiske spørsmål i arbeidslivet i den yrkesaktive delen av befolkningen.
 

lene senior pol 2020
Lene Rathe, Senior Research Manager i Ipsos


Utvalgte hovedresultater: 

  • Stadig høyest arbeidsglede blant seniorene. Rundt 2 av 3 yrkesaktive gleder seg alltid til å gå på jobb. Av disse er det fortsatt yrkesaktive over 60 år som ligger høyest, noe som kan være et uttrykk for at de fungerer godt i jobben. Merk at det kan være en viss seleksjonseffekt knyttet til de eldste som fortsatt er i arbeid. Dette kan være en gruppe som arbeider lenger nettopp fordi de opplever arbeidsglede enn gruppen som ikke arbeider lenger. Arbeidsglede er mest utbredt innen offentlig administrasjon/forsvar/politi/rettsvesen.   
  • De to eldste aldersgruppene (50-59 år og over 60 år) gleder seg i størst grad til å tre ut av arbeidslivet. Over 4 av 10 i alderen 50-59 år og en like stor andel blant de over 60 år gleder seg til å gå av med pensjon. Det har vært et stabilt funn de siste årene at de eldste i størst grad gleder seg til å gå av med pensjon. Når det gjelder bransjer, gleder yrkesaktive innen undervisning/forskning og offentlig administrasjon/forsvar/politi/rettsvesen seg hyppigst til å gå av med pensjon. I motsatt ende av skalaen er bygg/anlegg og varehandel/butikk.       
  • Slakk nedgang i alder for ønsket pensjonsavgang de siste fem årene. Yrkesaktive oppgir i gjennomsnitt at de kunne tenke seg å tre ut av arbeidslivet når de er 65,2 år. Det var en økende trend i denne alderen frem mot 2015. Deretter har det vært en slakk nedgang fra 66,2 år (2015) til 65,2 år (2020). I år oppgir de yrkesaktive i gjennomsnitt at de kan tenke seg å tre ut av arbeidslivet over 4 år senere enn i 2003. 
  • Sammenholder vi flere funn, ser vi tegn til en bekymringsfull utvikling: De to eldste aldersgruppene gleder seg i størst grad til å tre ut av arbeidslivet. Videre oppleves også i år arbeidet som mindre viktig for den eldste aldersgruppen (over 60 år). Kombinert med en slakk nedgang i gjennomsnittlig ønsket avgangsalder fra arbeidslivet de siste fem årene, peker dette i retning av en urovekkende utvikling for at flere skal slutte tidligere.
  • Godt arbeidsmiljø, gode kolleger og økt livskvalitet er stadig viktigst for å fortsette i arbeid. Det er en rekke grunner til å fortsette i arbeid etter at man får rett til pensjon. Godt arbeidsmiljø, gode kolleger, at arbeidet gir økt livskvalitet og at arbeidet er interessant verdsettes aller høyest. 

Undersøkelsen omtalt på Senter for seniorpolitikks hjemmesider og i flere medier, som e24 (betalingsmur) og Dagens Perspektiv (betalingsmur). Lytt til samtale mellom Harald Stanghelle, Lene Rathe (Ipsos) og Per Erik Solem (NOVA, OsloMet) på programmet Stanghelle på fredag på NRK P1+ fredag 30. oktober 2020. Hør intervju med Olav Eikemo (Senter for seniorpolitikk) på NRK P1+ Frokostradioen 30. oktober 2020.  

ssp barometer logoLast ned rapporten under.
For spørsmål, kontakt Lene Rathe i Ipsos, tel 984 137 85.

 

Samfunn