เกี่ยวกับอิปซอสส์

Didier Truchot | Ipsos

อิปซอสส์ บริษัทวิจัยตลาดระดับโลก

ในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ข้อมูลที่น่าเชื่อถือมีความสำคัญมากสำหรับธุรกิจที่ต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับสังคม ตลาด และผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง และตัดสินใจในการวางแผนการดำเนินธุรกิจอย่างมั่นใจ

อิปซอสส์มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของธุรกิจ ด้วยการใช้ความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมทั้งประยุกต์ใช้หลักการความเรียบง่าย (simplicity) ความปลอดภัย (security) ความรวดเร็ว (speed) และความสำคัญ (substance) ในการวิจัยตลาดเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและมีประโยชน์ต่อธุรกิจ นอกจากนี้ ยังนำข้อมูลเหล่านี้มาสร้างกลยุทธ์ที่สามารถช่วยให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วและมั่นคง 


YOU ACT BETTER WHEN YOU ARE SURE

Be Sure Go Faster| Ipsos Be Sure Go Smarter| Ipsos Be Sure Go Further | Ipsos

 

เบอร์ติดต่อ Ipsos Thailand

02-088-0100 
02-088-0397 
02-088-0398