2 av 3 tilbringer påsken hjemme

De fleste av oss reiser ikke bort i påskeuken.

Over 60% i vår påskeundersøkelse svarer at de skal tilbringe det meste av påsken hjemme. 5% svarer at de skal en tur utenlands. Blant bosatte i Oslo skal nesten dobbelt så mange (9%) reise utenfor Norges grenser. En samlende aktivitet i påsken er påskekrimmen. Over halvparten oppgir at de vanligvis ser på krim i påsken.

Kilde: Ipsos' webomnibus uke 11 2016, N=376

Samfunn