Data & Delivery | Field | Ipsos
Datainnsamling

Datainnsamling & leveranse

OUR SOLUTIONS
Observer leverer smarte survey-løsninger som gir effektiv tilgang til norske forbrukere og Norges befolkning generelt. Alle nivå dekkes - fra de enkleste undersøkelser til de mest avanserte, inkludert større survey konsept.


Observer er en naturlig samarbeidspartner for oppdragsgivere som ikke har behov for analyse og konsulenttjenester, men som krever høy kvalitet på datainnsamling og leveranse i formater som gjør det enkelt å kjøre egne analyser. Observer leverer hovedsakelig datainnsamling i Norge, men om ønskelig også i flere land. Våre konsulenter har lang erfaring i å gjennomføre såkalte multi-country-surveys – undersøkelser der oppdragsgiver ønsker datainnsamling i flere land samtidig for sammenligning og forskning. Ipsos er ISO-sertifisert.
Ipsos Observer er lokalisert på Skøyen i Oslo og leverer blant annet datainnsamlingstjenester innen intervjumetodene online (panel), telefon (cati), personlig intervju (F2F) og kvalitativt.
Med utgangspunkt i kundens ønsker og spesifikasjoner vil Observer-teamet komme opp med forslag til mulige løsninger innen definerte budsjettrammer. Kombinasjonen av Ipsos’ muligheter innen datainnsamling og Observer teamets lange erfaring, sikrer at relevante metoder innen online og offline - samt kombinasjoner av disse - vurderes i arbeidet med finne optimale løsninger for respektive prosjekt. Våre team er eksperter på prosjektledelse, datainnsamling og fil-leveranser. Med variert og bred erfaring fra prosjekter med ulik kompleksitet, volum og nedslagsfelt, leverer vi tjenester innenfor feltet datainnsamling nær sagt over hele verden.
Våre eksperter kan gi råd og veiledning i hele prosessen, fra prosjektdesign til leveranse innen blant annet følgende områder; tilretteleggelse og utforming av spørreskjema, definering av utvalg, styring av feltarbeid, kvalitetskontroll og data-leveranse.     
I tillegg til å sikre høy kvalitet på innsamlede data, kan vi levere data i ulike format.
Globalt nettverk med erfarne researchere innen ulike bransjer - Observer jobber med kunder fra ulike bransjer. Vi bidrar med vår innsikt og hjelper deg med å sikre dine mål innen både B2C og B2B.

  • Global dekning - 140+ land i Afrika, Asia-Stillehavet, Europa, Latin-Amerika, Midt-Østen og Nord-Amerika. Ipsos har både størrelsen og erfaringen som skal til for å kunne levere bransjeledende research. Med tilgang til et stort utvalg respondenter i de fleste marked og områder, dekker selskapet kunders behov for analysegrunnlag i de aller fleste aspekt knyttet til forbrukere.
  • Høye kvalitetsstandarder basert på innovative løsninger, strenge prosesser og profesjonelle operations team. For å kunne gjennomføre undersøkelser med ulik grad av kompleksitet og hastighet, benytter Ipsos kraftige verktøy og digitale løsninger som sikrer effektivitet, kvalitet og engasjerte respondenter. Eksempel på avansert styringsverktøy er det programmatiske samplingverktøyet iField. IField er selskapets unike digitale F2F intervjuplattform med innebygde agnostiske / mobile-first-funksjoner.