Davos: Globale forskjeller i sosial mobilitet

En global undersøkelse av Ipsos på vegne av World Economic Forum viser stor entusiasme for fremtiden i utviklingsøkonomier, og gryende pessimisme i modne økonomier.

Davos, 9. januar 2020 — Den globale undersøkelsen viser at folk er jevnt delt i synet på om dagens unge vil få det bedre eller dårligere enn deres foreldre når det gjelder økonomi og jobbsikkerhet. 

Pesimistene er i flertall når de vurderer unges personlige sikkerhet, utsikter på boligmarkedet og muligheten til å leve komfortabelt når de går av med pensjon. Det er midlertidig global enighet om at de vil få det bedre enn sine foreldre når det gjelder tilgang til informasjon og underholdning. 

Dette er noen av funnene fra undersøkelsen gjennomført på vegne av World Economic Forum i 33 land i desember 2019, blant mer enn 22000 voksne respondenter. 

  • 4 av 5 sier at dagens unge vil få det bedre enn deres foreldre når det kommer til tilgang på informasjon (82%) og underholdning (80%). 
  • Mer enn 3 av 4 sier det samme om unges muligheter til å reise og oppleve verden (67%), få en god utdannelse (64%), og til å ha frihet til å være seg selv (61%). Kun halvparten sier at dagens unge har bedre karriereutsikter enn deres foreldre (52%). 
  • Kun 4 av 10 sier at dagens unge vil få det bedre enn deres foreldre når det gjelder personlig økonomi (42%), å ha en trygg jobb (41%) og å eie sin egen bolig (40%). 
  • Mindre enn 4 av 10 sier at dagens unge har bedre utsikter til å leve komfortabelt når de pensjonerer seg (38%), og til å føle seg trygg fra kriminalitet og vold (35% og 44%). 

Undersøkelsen viser en sterk kontrast mellom landene med utviklingsøkonomi og landene med modne økonomier. Blant utviklingsøkonomiene er det optimisme i nær alle sakene. I modne økonomier er det motsatt. Sterk pesimisme om unges fysiske sikkerhet, personlige økonomi og jobbsikkerhet er normen i Vest-Europa, Nord-Amerika, Australia, Japan, Sør-Korea og Isreal. 

Last ned hele rapporten under.