Erna best egnet som statsminister

For første gang siden årsskiftet 2013/2014 er det nå flere, uavhengig av sitt partivalg, som mener Erna Solberg egner seg best i rollen som statsminister.

Dette går frem av Ipsos' politiske barometer, som gjennomføres månedlig

Samfunn