Flere menn enn kvinner mener de kan bruke kart og kompass

Totalt mener 63 % at de kan bruke kart og kompass slik at de med rimelig sikkerhet kan finne fram i ukjent terreng.

Flere menn enn kvinner mener de kan bruke kart og kompass

Dette går frem av undersøkelsen "Befolkningens friluftsvaner 2015" som Ipsos har gjennomført på vegne av Norsk Friluftsliv (tidligere FRIFO).

Ikke overraskende stiger også kart- og kompassferdigheter med utdanningsnivå.

Samfunn