Flere menn enn kvinner mener de kan bruke kart og kompass

Totalt mener 63 % at de kan bruke kart og kompass slik at de med rimelig sikkerhet kan finne fram i ukjent terreng.

Dette går frem av undersøkelsen "Befolkningens friluftsvaner 2015" som Ipsos har gjennomført på vegne av Norsk Friluftsliv (tidligere FRIFO).

Ikke overraskende stiger også kart- og kompassferdigheter med utdanningsnivå.

Samfunn