Forbrukere stoler mindre på media, mer på personlige relasjoner

En ny global studie viser at oppfattet tillit til tradisjonelle media har sunket de siste fire årene, som følge av utbredelsen av falske nyheter og tvil om medienes uavhengighet.

En ny global Ipsos studie viser at folk er delte i oppfattet tillit tradisjonell media (aviser, magasiner, TV og radio). Globalt oppgir 49% at de har tillit til TV og radio som troverdige kilder til nyheter og informasjon (46% har liten eller ingen tillit), og 47% tillit til aviser og magasiner (mot 48% som ikke har det).

Undersøkelsen, som gjennomføres online blant voksne mellom 17-74 år, finner også at oppfattet tillit til disse mediene har gått ned de siste fem årene. Globalt oppgir en tredjedel (34%) at de stoler mindre på aviser og magasiner nå enn de gjorde for fem år siden, sammenlignet med 17% som sier at de stoler mer på dem. Tilsvarende sier 34% at de stoler mindre på tv og radio vs. 18% mer.

Samtidig tror folk at falske nyheter er utbredt i informasjonen de mottar fra ulike kilder. Globalt tror mer enn halvparten (52%) at det er mye eller en del falske nyheter i aviser og magasiner, TV og radio. Folk er spesielt skeptiske til informasjonen mottar av nettaviser og nettsider. 62% mener at informasjonen fra disse sidene inneholder mye eller en del falske nyheter.

En annen dimensjon av tillit til media er hvorvidt folk tror at ulike kilder opptrer uavhengig og med riktige intensjoner når de deler informasjon. Samlet sett er andelen mennesker som stoler på medienes uavhengighet like som nivåene av tillit. Nøyaktig halvparten av globale respondenter mener at aviser og magasiner er uavhengige, og 52% er enige når det gjelder TV og radio.

Andre funn fra studien:

  • Tilliten til ulike mediekilder varierer stort mellom de landene. For eksempel stoler 71% i India og 68% på TV og radio, sammenlignet med bare 17% i Serbia.
  • Oppfattet forandring i tillit til tradisjonelle mediekilder varierer også stort mellom landene. Selv om oppfattet tillit har gått ned globalt, er ikke dette tilfelle for alle land. Faktisk oppgir folk høyere tillit nå sammenlignet med tidligere i land som India og Saudi Arabia. Serbia og Ungarn er landene hvor oppfattet tillit har gått sterkest ned.
  • Online medier gir et litt annet bilde enn tradisjonelle medier. Selv om de kun har litt mindre grad av tillit enn tradisjonelle medier (45% stoler på dem, 50% ikke) globalt, har nedgangen i oppfattet tillit vært mindre (en netto nedgang på -12%, mot -16% for tradisjonelle media).
  • Hvem yter godt av nedgangen i den tillit til media? Personlige relasjoner. Over hele verden stoler folk mest på nyheter og informasjon de får fra mennesker de kjenner. Kun tillit til nyheter og informasjon fra personlige relasjoner har vokst de siste årene. 
  • Det er delte meninger om hvorvidt man kan stole mer på nyheter og informasjon fra offentlige mediainstitusjoner enn fra private. I India, Peru, Sverige og Tyskland stoler folk i langt større grad på offentlige mediainstitusjoner. I Ungarn og Polen derimot, stoler majoriteten på private mediainstitusjoner over offentlige. Disse resultatene indikerer at det ikke er en global trend å mistro mediainstitusjoner, men at tillit avhenger av landets situasjoner og hvordan mediene er organisert og eid.
Funnene kommer fra Ipsos' Global Advisor, en online studie gjennomført i januar og februar 2019. Undersøkelsen er gjennomført i 27 land rundt hele verden, gjennom Ipsos Online Panel systemet. Respondentene er mellom 17-74 år og er et representativt utvalg fra hvert land.
 

Samfunn