Utenfor USA er Biden den klare favoritten

I de fleste av de 24 undersøkte landene ville flere stemme på Biden enn Trump i det amerikanske presidentvalget, og forventer også at Biden skal vinne. Men mange er bekymret for konsekvensene av falske nyheter.

Hvis folk fra 24 andre land enn USA kunne stemme i det kommende presidentvalget i USA, ville 48% stemme på tidligere visepresident Joe Biden, mens 17% ville stemme på nåværende president Donald Trump. Ipsos Global Advisor nettbasert undersøkelse med mer enn 18.500 voksne i USA og 24 andre land ble gjennomført 25. september - 9. Oktober og viser at et gjennomsnitt på 39% utenfor USA mener Biden vinner, mens 27% mener, at Trump ender med å vinne.

Blant ulike trusler mot integriteten til det kommende amerikanske valget, blir spredning av falske nyheter oftest nevnt av borgere i andre land (35%). Det er også den mest oppfattede alvorlige trusselen mot sitt eget lands neste større politiskvalg (28%).

Biden vs. Trump: Hvordan verden ville stemme

På spørsmål om hvem de ville stemme på i det kommende amerikanske presidentvalget, svarer flere både i de fleste av de 24 landene spurt og i USA at de ville stemme på demokratiske kandidat Joe Biden over republikansk kandidat Donald Trump.

  • En lignende Ipsos-undersøkelse gjennomført før presidentvalget i 2016 visste også at borgere over hele verden generelt foretrakk demokratisk kandidat Hillary Clinton fremfor Trump: i gjennomsnitt 58% av mennesker i 22 land (ekskludert USA) ville ha stemt på Clinton, sammenlignet med 12% på Trump.

Hvem forventer verden skal vinne

Når det kommer til hvem folk utenfor USA forventer skal vinne valget, uavhengig av deres preferanse, tror 39% i alle 24 land vi spurte, at Biden vil vinne, 27% tror Trump vil, 28% vet ikke og 6% foretrekker å ikke svare.

Opplevde trusler mot det amerikanske valget og det neste politiske valget i eget land

Blant ulike trusler mot integriteten til det kommende amerikanske valget, er det mer sannsynlig at amerikanere tror at valget kan bli påvirket av fire faktorer:

  • Spredning av falske nyheter (sitert som en alvorlig risiko av 45% av amerikanerne mot 35% av befolkningen i de andre 24 land som er med)
  • Feilregistrering, misbruk eller ødeleggelse av gyldige stemmer (36% mot 19%)
  • Valgsvindel (35% mot 22%)
  • Handlinger for å hindre folk i å stemme (34% mot 20%).

I snitt tror folk utenfor USA at det kommende amerikanske valget kan bli utsatt for flere trusler enn det neste store politiske valget i deres eget land.

  • Spredning av falske nyheter (globalt sitert av 35% som en alvorlig risiko i USA mot 28% som en risiko i deres land)
  • Handlinger for å hindre folk i å stemme (20% mot 15%)
  • Forstyrrelser fra en fremmed makt (16% mot 12%).

Les hele artikkelen på engelsk.

Samfunn