Hva bekymrer verden?

Arbeidsledighet, fattigdom/sosial ulikhet, kriminalitet/vold og økonomisk/politisk korrupsjon er sakene som bekymrer flest i verden akkurat nå. Og en majoritet mener at deres land utvikler seg i gal retning.

What Worries the world er en månedlig online undersøkelse blant voksne under 65 år i 28 land globalt. Den viser at majoriteten (56%) av de spurte globalt mener at landet deres beveger seg i en gal retning. Men undersøkelsen viser også store variasjoner på tvers av landene.

 

Riktig retning

  • Igjen er det Kina som er ser mest positivt (91%) på landets utvikling. Saudi Arabia (76%) rangerer som nummer to, fulgt av India (76%) og Malaysia (66%). Sør Korea faller fra tredje til femte plassering (63%).
  • I Italia kan vi se en klar effekt av at Giuseppe Conte har inntrådt som ny statsminister, hvor positiviteten i landet har økt fra 13 til 47 prosent fra forrige måned. Det er en økning på 33% fra mai 2018 da landet rangerte helt nederst på listen over hvilket retning landet går i.
  • Mexico noterer også en sterk økning i nasjonal optimisme med en score på 30%, en økning fra 19% i mai og 11% i mars. Oppturen i Mexico sees i sammenheng med Andrés Manuel López Obrador sin valgseier. 

Gal retning

  • På den andre enden av skalaen finner vi Brasil (85%), Peru (78%), Sør-Afrika (76%) og Ungarn (74%), hvor majoriteten av de spurte ser negativt på landets utvikling. Kun 15% i Brasil mener at landet går i riktig retning, fulgt av 22% i Peru. 
  • I Sverige mener en klar majoritet (73%) av landet går i gal retning, mot 27% i riktig retning. Dette er en nedgang på 5% fra forrige måned.

Fire store bekymringer globalt:

  1. Arbeidsledighet (33%), Italia (66%) og Sør Korea (64%) er mest bekymret for arbeidsledighet, fulgt av Spania (58%). Russland (41%) har hatt den største økningen i denne bekymringen, 11% opp fra forrige måned. Som ved forrige måling har Tyskland (95) og Israel (12%) minst bekymring for dette.
  2. Fattigdom / sosial ulikhet (33%), Størst er bekymringen i Russland (64%), Ungarn (57%) og Serbia (54%). Russland har hatt den største økningen i denne bekymringen, opp 7% fra forrige måned. Tyrkia (22%) er nå nasjonen som er minst bekymret for dette, fulgt av USA  (23%) som var minst bekymret for dette gjennom hele 2017.
  3. Kriminalitet / vold (32%), Mest bekymret for kriminalitet og vold er de spurte i Sør- og Mellom-Amerika, særlig Peru (67%), Mexico (63%) og Chile (59%). Bekymringen er lavest i Russland (5%), Ungarn (11%) Og Saudi Arabia (12).
  4. Økonomisk / politisk korrupsjon (32%), Mest bekymret er de spurte i Peru (62%) og Malaysia (60%). Minst bekymret for korrupsjon er Sverige (6%), Tyskland (10%) og Storbritania (11%).
  5. Helsetjenester (24%)
Les mer om What Worries the World ved å laste ned hele rapporten under.

 

32

Samfunn