Hva bekymrer verden? Koronavirus igjen på topp

46% av mennesker rundt om i verden ser koronavirus som en av de viktigste problemene som berører landet deres i dag. Vår siste undersøkelse What Worries the World viser økning i bekymring i mange nasjoner.

COVID-19 har vært den største bekymring for befolkning, samfunn og regjeringer over hele verden i løpet av dette året. Dette gjenspeiles i vår 27-lands undersøkelse av What Worries the World: Siden vi begynte å måle bekymringsnivåer rundt koronavirus i forhold til 17 andre sosiale og politiske spørsmål, har den hatt topplasseringen - nå fem måneder på rad.

Som en påminnelse om at koronavirus ikke kommer til å forsvinne snart, viser resultatene fra august at andelen respondenter som sier at COVID-19 er en av de viktigste utfordringer landet deres står overfor i dag, faktisk har økt med 3 prosentpoeng fra forrige måned, til 46%. Dette markerer en retningsendring fra den gradvise nedgangen vi hadde sett siden april 2020.

De siste resultatene kan gjenspeile angst som svar på økning i tilfeller av COVID-19 mange steder og trusselen om å se samfunnet stenge igjen. (Feltarbeidet ble utført mellom 26. juli - 4. august).

Denne måneden blir koronavirus igjen det viktigste i Belgia, Frankrike og Tyskland. Der ser vi betydelig økning i bekymring sammenlignet med forrige måned (+21 prosentpoeng i Belgia og +8 poeng i både Frankrike og Tyskland).

Men disse tre landene er på ingen måte de mest opptatt av trusselen. Vi ser de høyeste nivåene i Japan (70%), Australia (67%), Malaysia (61%), Spania (60%) og Storbritannia (58%). Grafen under viser de ti landene som er mest opptatt av koronavirus i august, og hvordan de har endret seg fra forrige måned.

Fremover

Totalt sett sier seks av ti (61%) respondenter over 27 land at deres land går i feil retning - samme prosentandel som forrige måned og den laveste så langt i 2020.

Landene som er minst fornøyd med retningen de er på vei til er:

  • Sør-Afrika (84%)
  • Belgia (82%)
  • Chile (76%)
  • USA (74%)
  • Ungarn (73%)
  • Japan (72%)
  • Frankrike (72%)
  • Peru (70%)

For USA er tallet 74%, noe som er et historisk lavt nivå. Dette er en dramatisk endring siden starten av året da 56% sa det samme. Sammenlignet med andre land var USA det femte landet som var mest fornøyd med egen retning landet var på vei til i januar 2020, men det ligger nå i den andre enden av skalaen blant landene med de dystreste utsiktene.

Les mer i rapporten What Worries the World August 2020.

Samfunn