Innsikt

Ipsos Update - Oktober 2020

Ipsos Update | Brands | Innovation | Corporate Reputation | US Election

Denne månedens Ipsos Update gir deg noe av vår nyeste forskning og analyse fra Ipsos i hele verden.

Ipsos Update - Oktober 2020

Ipsos’ SoMe tracker

SoMe tracker
Ipsos’ SoMe tracker

Ukens tall

work talk
Ukens tall