Innsikt

Ipsos Update

Update July 2020

Denne månedens Ipsos Update gir deg noe av vår nyeste forskning og analyse fra Ipsos i hele verden.

Ipsos Update

Ipsos’ SoMe tracker

SoMe tracker
Ipsos’ SoMe tracker

Ukens tall

work talk
Ukens tall