Innsikt

Ipsos Update

Update October 2021

Denne månedens Ipsos Update gir deg noe av vår nyeste forskning og analyse fra Ipsos i hele verden.

Ipsos Update

Ipsos’ SoMe tracker

SoMe tracker
Ipsos’ SoMe tracker

Public Affairs ' ukens tall

work talk
Public Affairs ' ukens tall