Public Affairs' ukens tall

Ukens tall #9: 7 av 10 mener at politikere bør trekke seg fra sin stilling ved plagiat

Ipsos gjennomførte i februar 2024 en undersøkelse om nordmenns holdninger til politikere og grunner til fratredelse.

Ukens tall #8: Husholdningene tror på lavere prisvekst de neste 12 månedene

Forventningsundersøkelsen for Norges Bank 1. kvartal 2024 viser at norske husholdninger tror prisveksten, målt ved konsumprisindeksen, vil bli på 2,7 % de neste 12 månedene.

Ukens tall #7: 1 av 4 velger en norsk sang som den ultimate Valentines-sangen

I anledning Valentinsdagen den 14 februar, har Ipsos spurt befolkningen om hvilken sang de synes er den ultimate Valentines-sangen.

Ukens tall #6: 4 av 10 i aldersgruppen 18-29 år bruker ChatGPT ukentlig

Gjennom Ipsos SoMe-tracker stiller vi nordmenn spørsmål om deres bruk av kunstig intelligens (KI).

Publiseringstidspunkt: Forventningsundersøkelsen for Norges Bank 1. kvartal 2024

Annonsering av publiseringstidspunkt for Forventningsundersøkelsen for Norges Bank 1. kvartal 2024 / Announcement of publication date for the Expectations Survey for Norges Bank Q1 2024

Ukens tall #5: Nesten halvparten tror at deres personlige data vil bli lekket på internett

Ipsos har gjennomført en undersøkelse om nordmenns forventninger til 2024.

Ukens tall #4: Halvparten av befolkningen tror at Donald Trump blir gjenvalgt

Ipsos har gjennomført en undersøkelse om nordmenns forventninger til 2024.

Ukens tall #3: 1 av 4 er bekymret for kriminalitet og vold i Norge

Ipsos gjennomfører jevnlig sin Public Affairs-tracker, hvor vi spør befolkningen om en rekke spørsmål om samtiden og egen tilværelse.

Ukens tall #2: 1 av 5 mener politikere og nære familiemedlemmer bør få lov til å eie aksjer mens de er i embetet

Ipsos gjennomførte i desember 2023 en undersøkelse om nordmenns holdning til politikere og aksjeeierskap.

Ukens tall #1: 8 av 10 mener at regjeringen burde bruke mer penger på landets forsvar

Ipsos har gjennomført en undersøkelse om hva nordmenn mener om ulike temaer i verdenspolitikken.