Public Affairs ' ukens tall

Ukens tall #41: Nær 8 av 10 anser sin egen psykiske og fysiske helse som like viktig

Ipsos sin siste undersøkelse på tvers av 30 land har funnet at et gjennomsitt på 79 % anser sin egen psykiske og fysiske helse som like viktig

Ukens tall #40: Kun 1 av 2 vet om at barn under 16 år kan fiske uten fiskekort i ferskvann

Allemannsretten gir barn under 16 år rett til å fiske uten fiskekort i ferskvann

Ukens tall #39: Hele 6 av 10 yngre tror de vil være i en bedre personlig økonomisk situasjon om ett år

Ipsos har spurt befolkningen om hvordan de tror deres personlige økonomiske situasjon vil være om ett år fra i dag

Ukens tall #38: Nærmere 7 av 10 svarer de er fornøyd med sin egen tilværelse

Ipsos har spurt befolkningen om hvor fornøyd eller misfornøyd er de er med egen tilværelse.

Ukens tall #37: Over 7 av 10 kommuner subsidierer fastlegeordningen utover hovedmodellen

Ipsos og Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) har på oppdrag fra KS utført en nasjonal kartlegging av omfang og innretning av kommuners egenfinansiering og subsidiering av fastlegeordningen

Ukens tall #36: Nesten 7 av 10 er helt sikre i sitt partivalg.

Ipsos har spurt befolkningen hvem de skal stemme på under stortingsvalget mandag 13 september

Ukens tall #35: 52% av de i alderen 18-29 er bekymret for å bli utsatt for vold på åpen gate

Ipsos har spurt befolkningen om hva de bekymrer seg for. De yngre er mer bekymret for å bli utsatt for vold på åpen gate.

Ukens tall #34: Nær halvparten i alderen 18-29 er bekymret for å bli utsatt for netthets

Ipsos har spurt befolkningen om hva de bekymrer seg for. Netthets eller mobbing på nett er blant bekymringene.

Ukens tall #33: Nær 2 av 3 tror innskudds- og lånerentene vil øke de neste 12 månedene

En fersk undersøkelse viser at nær 2 av 3 i befolkningen tror at innskudds- og lånerentene vil øke de neste

Ukens tall #26 til #31

God sommer fra Ukens tall redaksjonen!