Public Affairs ' ukens tall

Ukens tall #9: 6 av 10 mener bekymringer om lønnsgapet mellom kjønn er en reaksjon på et reelt problem

Flertall i befolkningen mener bekymringer om lønnsgapet mellom kjønn er en reaksjon på et reelt problem mens under 2 av 10 mener det er et eksempel på politisk korrekthet som har gått for langt

Ukens tall #8: Over 5 av 10 tror innskudds- og lånerentene forblir uendret de neste 12 månedene

I Forventningsundersøkelsen for Norges Bank svarer 55,9 % dette kvartalet, at de tror innskudds- og lånerentene forblir uendret de neste 12 månedene.

Ukens tall #7: 4 av 10 er uenig i at barn blir redde av å snakke om seksuelle overgrep

I en undersøkelse utført av Ipsos på vegne av Redd Barna kommer det frem at 4 av 10 i befolkningen er uenig i at barn blir redde av å snakke om seksuelle overgrep

Ukens tall #6: Økning i andelen som tror de vil ta Covid-19 vaksine

En tydelig økning i andelen av befolkningen over 18 år som svarer at det er meget eller ganske sannsynlig at de kommer til å ta Covid-19 vaksinen når den blir tilgjengelig.

Ukens tall #5: 72 % mener Trygve Slagsvold Vedum gjør en god jobb som partileder

Ipsos’ politisk barometer viser at Sps Trygve Slagsvold Vedum er partilederen størst andel i den stemmeberettigede befolkningen mener gjør en god jobb som partileder for sitt parti.

Ukens tall #4: 1 av 4 unge er misfornøyd med egen tilværelse

I en fersk måling vises Ipsos’ Public Affairs-tracker at 1 av 4 unge er misfornøyd med sin tilværelse.

Ukens tall #3: Et flertall av yrkesaktive gleder seg alltid til å gå på jobb

Norsk seniorpolitisk barometer 2020 viser at et tydelig flertall av de yrkesaktive alltid gleder seg til å gå på jobben

Ukens tall #2: Bred støtte til koronatiltakene i befolkningen

Det er bred støtte til koronatiltakene i befolkningen, men særlig de eldre støtter tiltakene.

Ukens tall #1: Av de som ønsker å være mer fysisk aktive i 2021, vil flest gå på tur til fots eller på ski

En fersk undersøkelse viser hva slags aktiviteter de som ønsker å være mer fysisk aktive i 2021 enn 2020 foretrekker.

Ukens tall #52 og 53

Ukens tall-teamet tar julefri :-)