Public Affairs' ukens tall

Ukens tall #2: 28 % hører på musikk når de trener

I Ipsos' SoMe-tracker fjerde kvartal 2021 fremkommer det at nær 1 av 3 hører på musikk når de trener.

Ukens tall #1: Flertall av befolkningen er fornøyd med det offentlige helsevesenet i Norge

Ipsos har spurt befolkningen om hvor fornøyd eller misfornøyd de er med det offentlige helsevesenet i Norge.

Ukens tall #51 og 52 - God jul

Ukens tall-teamet tar julefri :-)

Ukens tall #50: 2 av 3 mener leger er pålitelige

Ipsos har spurt befolkningen om hvor pålitelige eller upålitelige de mener ulike yrkesgrupper er.

Ukens tall #49: 2 av 3 beskriver Norges økonomiske situasjon som god

Ipsos Public Affairs-tracker har spurt befolkningen om hvordan de ville beskrevet den nåværende økonomiske situasjonen i Norge

Ukens tall #48: Over 4 av 10 mener politikere er upålitelige

Ipsos har spurt befolkningen om hvor pålitelig eller upålitelig de mener ulike yrkesgrupper er.

Ukens tall #47: Høy daglig bruk av TikTok blant unge voksne

I Ipsos' SoMe-tracker spør vi om TikTok bruk i befolkningen.

Ukens tall #46: Nær 8 av 10 tror nivået på innskudds- og lånerenter vil øke de neste 12 månedene

I Forventningsundersøkelsen for Norges Bank 4. kvartal svarer 77 % av befolkningen at de tror nivået på innskudds- og lånerenter vil øke de neste 12 månedene.

Ukens tall #45: Eldre arbeidstakers arbeidsprestasjoner vurderes høyt

Ipsos har gjennomført Norsk seniorpolitisk barometer 2021 på oppdrag for Senter for seniorpolitikk. Formålet har vært å kartlegge oppfatninger og holdninger blant ledere i arbeidslivet.

Ukens tall #43: 1 av 2 yngre vil beholde ordningen med sommer- og vintertid

Ipsos har spurt befolkningen om de synes ordningen med sommer- og vintertid burde beholdes slik som den er i dag eller endres