Public Affairs ' ukens tall

Ukens tall #18: Barn og unge som har opplevd å bli ertet på nett/mobil, har blitt ertet på Snapchat

Av de som har opplevd å bli ertet eller at noen har sagt noe de ikke likte på internett eller mobilen, har de fleste opplevd dette på Snapchat.

Ukens tall #17: 24 % kommer til å gjøre mer for å unngå å kaste mat etter covid-19

Nordmenn er opptatt av matsvinn og vil unngå å kaste mat.

Ukens tall #16: Nesten 3 av 4 mener leger er pålitelige, hva mener nordmenn om ditt yrke?

Flest mener at personer som arbeider som lege er pålitelige

Ukens tall #15: Økt positivitet i kommunene til digital samhandling etter covid-19

Over 9 av 10 kommunedirektører blitt mer positive til digital samhandling som en følge av erfaringene under covid-19.

Ukens tall #14: 1 av 3 tror Covid-19 vil ha en negativ påvirkning på egen mentale helse

I Norge tror 33 % at Covid-19 vil ha en negativ påvirkning på egen mentale helse, mens 4 av 10 globalt mener det samme

Ukens tall #12: Over 1 av 4 sier det er mer viktig med lokale og kortreiste dagligvarer nå enn før pandemien

26 % av befolkningen svarer at lokale og kortreiste dagligvarer er blitt mer viktig nå, enn før utbruddet av Covid-19-pandemien.

Ukens tall #11: Befolkningen mener ærlighet er den viktigste egenskapen for en statsleder

38 % mener at ærlighet er den viktigste egenskapen for politiske ledere for å gjøre en god jobb med å håndtere gjenoppreisningen etter koronapandemien

Ukens tall #10: Over 4 av 10 foreldre opplever at barnet sitt har spilt mer dataspill under koronapandemien

44 % av foreldre med barn som spiller dataspill, opplever at eget barn har spilt mer under koronapandemien enn før.

Ukens tall #9: 6 av 10 mener bekymringer om lønnsgapet mellom kjønn er en reaksjon på et reelt problem

Flertall i befolkningen mener bekymringer om lønnsgapet mellom kjønn er en reaksjon på et reelt problem mens under 2 av 10 mener det er et eksempel på politisk korrekthet som har gått for langt

Ukens tall #8: Over 5 av 10 tror innskudds- og lånerentene forblir uendret de neste 12 månedene

I Forventningsundersøkelsen for Norges Bank svarer 55,9 % dette kvartalet, at de tror innskudds- og lånerentene forblir uendret de neste 12 månedene.