Public Affairs' ukens tall

Ukens tall #39: 1 av 4 beskriver sin personlige økonomiske situasjon som dårlig

Ipsos gjennomfører jevnlig sin Public Affairs-tracker, hvor vi spør befolkningen om en rekke spørsmål om samtiden og egen tilværelse.

Ukens tall #38: 3 av 10 har sett på Netflix-serien «Ragnarok»

Gjennom Ipsos SoMe-tracker har vi stilt nordmenn spørsmål om bruk av ulike underholdningskanaler og om de har sett spesifikke serier.

Ukens tall #37: 4 av 10 mener at lokale saker hadde mest å si for hvilket parti de stemte på

Opp mot årets kommune- og fylkestingsvalg har Ipsos spurt den norske befolkningen om hva som hadde mest å si for hvilket parti de skulle stemme på.

Ukens tall #36: 6 av 10 har bestemt seg for hvilket parti de skal stemme på før valget.

Opp mot årets kommune- og fylkestingsvalg har Ipsos spurt den norske befolkningen om de har bestemt seg for hvilket parti de skal stemme på.

Ukens tall #35: 1 av 6 mellom 16-19 år føler seg mindre glad når de bruker sosiale medier

I Ipsos sin barne- og ungdomsundersøkelse 2023 fremkommer det at 16 % av nordmenn i alderen 16-19 år opplever negative følelser fra bruk av sosiale medier.

Ukens tall #34: 1 av 6 nordmenn frykter at kunstig intelligens vil erstatte jobben deres

Ipsos har spurt befolkningen om deres holdninger til kunstig intelligens (KI).

Ukens tall #33: Nedgang i bedriftenes lønnsomhet de siste 12 månedene

Forventningsundersøkelsen for Norges Bank 3. kvartal 2023 viser at 45,4 % av norske bedrifter har hatt svekket lønnsomhet de siste 12 månedene.

Ukens tall #32: 1 av 4 svarte at deres sommerferieplaner var i størst grad påvirket av privat økonomi

I løpet av sommerferien har Ipsos spurt befolkningen om deres sommerferieplaner.

Ukens tall #31: 3 av 10 svarte at de skulle på utenlandsferie i sommer

I løpet av sommerferien har Ipsos spurt befolkningen om deres planer for sommeren.

Ukens tall #26: 7 av 10 svarer at likekjønnede par bør ha lov til å gifte seg lovlig.

I forbindelse med Pride-måneden har Ipsos i Norge og Globalt spurt befolkningen om deres synspunkter og holdninger til homofile og transpersoners rettigheter.