Innsiktssky

Innsiktssky er en sosialisert intelligensplattform som alltid er på. Den samler inn innsikt fra flere kilder og formidler hvordan disse innsiktene samhandler, sosialiseres og aktiveres.

Hvorfor?

Innsiktssky er navet i dine aktiveringsprosesser for analyse- og innsiktsplanlegging. Den hjelper deg med å få mest mulig ut av dine analyser, slik at du kan:

  • Ta raskere beslutninger og få ideer ut på markedet raskere
  • Sette kunnskap i sammenheng med forretningsspørsmål
  • Bygge en læringskultur og knytte eksperter sammen slik at de kan tenke bedre
  • Forstå hva som har blitt lært i andre deler av bedriften for å unngå å måtte gjenta prosjekter
  • Spare tid og ressurser med rask tilgang til den viktigste intelligensen

Hvordan fungerer det?

Først utvikler og implementerer vi din tilpassede Innsiktssky og lærer opp brukerne i hvordan den fungerer. Deretter kan Ipsos formidle dine kvalitative, kvantitative, sosiale og sekundære analyser i historiedrevne, multimediebaserte formidlinger av innsikt, alt etter dine behov. Innsikt kobles sammen og settes i sammenheng på tvers av prosjekter, og presenteres for viktige interessenter for deres videre innspill. Intelligens syntetiseres og aktiveres deretter gjennom workshops og erfaringer.

Innsiktssky kan være frittstående eller brukes til å utnytte eksisterende kunnskapshåndteringssystemer.

Hva er unikt med vår løsning?

Vi har tilgang på mer informasjon enn noen gang før, og vi har et voksende behov for å bevege oss bort fra ren informasjon – til inspirasjon. Innsiktssky inspirerer og gir innsikt i livet gjennom Ipsos' unike formidlingstjeneste. Vår formidling utnytter teknologi – og viktigst av alt, de riktige personene – for å gi denne informasjonen mening. Vi bygger et samarbeidende innsiktsøkosystem, slik at kunden og samarbeidende byråer kan aktivere innsikt sammen og være pådrivere for kreativitet, innovasjon og vinnende ideer i organisasjonen.

Nye tjenester