Innsiktssky

Innsiktssky er en sosialisert intelligensplattform som alltid er på. Den samler inn innsikt fra flere kilder og formidler hvordan disse innsiktene samhandler, sosialiseres og aktiveres.

Innsiktssky

Hvorfor?

Innsiktssky er navet i dine aktiveringsprosesser for analyse- og innsiktsplanlegging. Den hjelper deg med å få mest mulig ut av dine analyser, slik at du kan:

  • Ta raskere beslutninger og få ideer ut på markedet raskere
  • Sette kunnskap i sammenheng med forretningsspørsmål
  • Bygge en læringskultur og knytte eksperter sammen slik at de kan tenke bedre
  • Forstå hva som har blitt lært i andre deler av bedriften for å unngå å måtte gjenta prosjekter
  • Spare tid og ressurser med rask tilgang til den viktigste intelligensen

Hvordan fungerer det?

Først utvikler og implementerer vi din tilpassede Innsiktssky og lærer opp brukerne i hvordan den fungerer. Deretter kan Ipsos formidle dine kvalitative, kvantitative, sosiale og sekundære analyser i historiedrevne, multimediebaserte formidlinger av innsikt, alt etter dine behov. Innsikt kobles sammen og settes i sammenheng på tvers av prosjekter, og presenteres for viktige interessenter for deres videre innspill. Intelligens syntetiseres og aktiveres deretter gjennom workshops og erfaringer.

Innsiktssky kan være frittstående eller brukes til å utnytte eksisterende kunnskapshåndteringssystemer.

Hva er unikt med vår løsning?

Vi har tilgang på mer informasjon enn noen gang før, og vi har et voksende behov for å bevege oss bort fra ren informasjon – til inspirasjon. Innsiktssky inspirerer og gir innsikt i livet gjennom Ipsos' unike formidlingstjeneste. Vår formidling utnytter teknologi – og viktigst av alt, de riktige personene – for å gi denne informasjonen mening. Vi bygger et samarbeidende innsiktsøkosystem, slik at kunden og samarbeidende byråer kan aktivere innsikt sammen og være pådrivere for kreativitet, innovasjon og vinnende ideer i organisasjonen.