Ipsos gir Folkehelseinstituttet Omdømmeprisen for 2021

Ipsos har gjennomført den kjente profilundersøkelsen i 30 år der omdømmet til norske etater, organisasjoner og bedrifter måles.

Omdømmeprisen 2021 Utdeling

Forfatter(e)

  • Nathalie Eyde Warembourg Country Manager
Get in touch

Omdømmet til 94 etater, 115 bedrifter og 49 organisasjoner i Norge ble undersøkt i 2021, og en jury har tildelt Omdømmeprisen i 2021 til Folkehelseinstituttet (FHI). 


Juryens begrunnelse:

Senvinteren 2020 ble verden rammet av en alvorlig pandemi, og norske myndigheter stod overfor en betydelig utfordring med å håndtere situasjonen - en oppgave som lett kan påvirke omdømmet negativt. Årets vinner løste sine oppgaver på en formidabel måte. Tillit til institusjonene og de personene som representerer dem, var avgjørende for at tiltakene skulle virke.

For at en institusjon skal oppnå høy tillit, må befolkningen kjenne til og forstå hvilke oppgaver den skal løse, og samtidig vurdere at oppgavene løses på en god måte. Dette har vært en tid som har satt denne virksomheten og dens ledelse på en prøve uten sidestykke. 
 
Årets vinner får prisen fordi de siden 2012 kan vise til en tydelig positiv utvikling av omdømmet. De har hatt en spesielt sterk utvikling mellom 2019 og 2020, og har også styrket omdømmet ytterligere det siste året. Det er i dag en betydelig høyere andel av befolkningen som har et godt inntrykk av dem, og de har lykkes med å få ned andelen som har et dårlig inntrykk av virksomheten.

Vinneren har i forbindelse med pandemien lykkes så godt med sin kommunikasjon med befolkningen, at andelen med positivt totalinntrykk har gått fra respektable 62 % i 2019 til hele 85 % i år. Samtidig har andelen med negativt inntrykk falt fra 16 % i 2012 til bare 5 % i år. 
 
Ipsos gir Folkehelseinstituttet Omdømmeprisen for 2021.


 Kommentar fra Camilla Stoltenberg, direktør for Folkehelseinstituttet (FHI):

«Erfaringene våre fra 2009 og årene etter den forrige pandemien har gjort sterkt inntrykk på de av oss som jobbet i Folkehelseinstituttet den gangen. 
Det gjaldt mange av oss: de som jobbet med faglige råd og anbefalinger, med vaksiner, med kommunikasjon, og ledelsen. 
Vi har vært preget av den erfaringen og tatt lærdom der vi har tenkt at det er mulig å gjøre det annerledes.

Å være åpen om svakheter i kunnskap, usikkerhet i råd, og om faglige uenigheter har vært et strategisk valg. Camilla StoltenbergVi har til tider valgt bort et av grunnprinsippene for risikokommunikasjon; enhetlig kommunikasjon. 
Vi har skiftet råd ofte, når ny kunnskap kom til, vi har gjort fremskrivninger av smittetall som har vært feil, vi har endret tiltak og til dels også strategi, og vi har gjort det flere ganger og for åpen scene.
 
De norske mediene og den norske befolkningen har tålt det åpne innsynet i usikkerheten og diskusjonene. De har ikke bare tålt det, men bidratt til å formidle det, forstå og verdsette det. De har gitt drahjelp for å utvikle kulturen for slik åpenhet og diskusjoner i offentligheten som gir tillit, snarere enn å true tilliten. Men det er ingen selvfølge at dette fører til et bedre omdømme. 
Jeg tror muligheten for å lykkes med slik åpenhet er avhengig av tilliten mellom befolkningen og helsemyndighetene. 
Den tilliten var der før pandemien, den kunne vi ikke ha brått utviklet fra januar i fjor. Vi har vært både gode og heldige som lever i og bidrar til et åpent demokrati i Norge som gir oss muligheten til å invitere alle inn i vanskelige diskusjoner, tvil og feilbarlighet – uten å miste tillit.
 
Ipsos Omdømmeprisen vi mottar i dag går til mange. Den går til alle som har skaffet kunnskap, vurdert andres forskning og data, analysert den og gitt råd basert på den. Den går til alle i utbruddsgruppa, på laboratoriene, i koronavaksinasjonsprogrammet, i kunnskapsprogrammet, i kommunikasjonsavdelingen og de som vanligvis ikke jobber med smittsomme sykdommer, men har bidratt med kompetanse og arbeidsinnsats i denne tiden. 
Den går til kriseledelsen ved instituttet, men også til de i FHI som har holdt de andre fagområdet på FHI i god gang.
Jeg er en stolt leder for dem alle, og alle fortjener de stor takk. Det er på grunn av dem at vi kan få denne gjeve prisen i dag.
»
 

Forfatter(e)

  • Nathalie Eyde Warembourg Country Manager