Ipsos' politiske barometer - mai 2017

Målingen for mai viser en tilbakegang for venstresiden, mens regjeringspartiene går tilsvarende frem. Arbeiderpartiet går tilbake etter forrige måneds fremgang. Høyre går frem etter en tilbakegang i april. Også Frp går noe frem i denne målingen. SV havner denne gangen under sperregrensen med 3,9 % oppslutning.

Høyre får en oppslutning på 24,2 %, frem 2,3 prosentpoeng siden april. Fremskrittspartiet går frem 1,4 prosentpoeng til 14,3 %, etter et fall i oppslutningen de siste månedene. Til sammen ville regjeringspartiene fått 71 mandater i Stortinget dersom denne målingen var gjeldende, 6 færre enn i dag. Høyre ville fått 45 mandater, 3 færre enn i dag, mens FrP ville fått 26 mandater (3 færre enn de har i dag).

Venstre får en oppslutning på 4,3 %, stabilt fra april. Partiet henter fremdeles lite ut av sitt velgerpotensial, som ligger på ca. 8 %. Kristelig Folkepartis oppslutning ligger på 5,2 % (frem 0,3 prosentpoeng siden april). Med denne målingen som valgresultat ville Venstre fått 8 mandater (1 mindre enn i dag). KrF ville fått 10 mandater, det samme som de har i dag.

Arbeiderpartiet går tilbake 2,3 prosentpoeng til en oppslutning på 31,2 %. Med denne målingen som valgresultat ville partiet fått 58 mandater (3 flere enn i dag).

Sosialistisk Venstreparti havner denne gang under sperregrensen med en oppslutning på 3,9 % (tilbake 0,6 prosentpoeng siden april). De ville fått 2 mandater (5 færre enn i dag). SV henter fremdeles ut litt lite av sitt velgerpotensial, som ligger på rundt 8 %. Senterpartiet faller noe sammenlignet med rekordmålingene de siste månedene, men har fremdeles en høy oppslutning på 9,2 %. Sp ville fått 17 mandater (7 flere enn i dag). Samlet sett ville Ap, SV og Sp fått 77 mandater, 5 flere enn de har i dag.

Miljøpartiet de Grønne får en oppslutning på 2,7 %, frem 0,3 siden april. Med et valgresultat tilsvarende denne målingen ville de fått 1 mandat (som i dag). Rødt får i denne målingen en oppslutning på 2,5 %, tilbake 1,4 prosentpoeng siden rekordmålingen i april. Med et valgresultat tilsvarende denne målingen ville de fått 2 mandater, mens de i dag ikke har noen.

Mandatfordelingen for ulike potensielle regjeringskonstellasjoner ville i henhold til denne målingen vært som følger:

• Ap + Sp + SV: 77
• Ap + Sp + SV + R + MDG: 80
• Ap + Sp: 75
• Ap + Sp + KrF: 85
• H + V + KrF: 63
• H + Frp + V + KrF: 89
• H + Frp: 71
polbar01
pol02

pol03
pol04
Målingen er gjennomført på telefon i perioden 22.-25. mai 2017 med 929 stemmeberettigede i et landsrepresentativt utvalg av befolkningen. Feilmarginer er beregnet til +/- 1,5-3,3 prosentpoeng (95 % signifikansnivå). Den neste målingen vil gjennomføres i uke 25, 2017.

Samfunn