Ipsos SoMe-Tracker Q4'23

Oppdaterte tall for sosiale medieplattformer i Norge med blant annet Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube, TikTok, Twitter/X, LinkedIn og Pinterest. Vi måler 18 sosiale medieplattformer og rapporten viser andel profiler, bruksfrekvens og utvikling for et utvalg plattformer.

SoMe Q4 23
Forfatter(e)
 • Anastasiia Chernykh Research Manager
Get in touch

Kjære brukere av SoMe-trackeren,

Før vi går i dybden på resultatene for fjerde kvartal 2023, vil vi gjerne informere om en betydelig endring av designet på SoMe tracker-undersøkelsen. Fra nå av vil vår SoMe-tracker gå fra å være en syndikert undersøkelse til å bli en kundedefinert undersøkelse. Vi gjør dette for å kunne tilpasse undersøkelsen til hver enkelt kundes behov. Det betyr også at SoMe-tracker-resultatene ikke lenger vil bli publisert åpent på nettsiden vår. Hvis du er interessert i å bestille en skreddersydd undersøkelse om sosiale medier, ta kontakt med Anastasiia Chernykh. Takk for interessen! 

Rapporten gir et innblikk i utviklingen av de største sosiale mediene i Norge.

De viktigste trendene for sosiale medier for 4 kvartal 2023 er: 

MEDIEBRUK

 • 90% bruker sosiale medier ukentlig eller mer, og 78% daglig. Andelen sosiale mediebrukere har holdt seg stabil sammenlignet med samme periode i fjor.
 • Sosiale medier engasjerer alle aldersgrupper sterkt, med et tydelig fall bare blant de over 60, hvor daglig bruk er 72%. Kvinner er mer aktive på sosiale medier enn menn, med daglig bruk på 85% for kvinner mot 71% for menn. Sosiale medier brukes minst blant yngre menn i alderen 18-29 år (63%) og eldre menn på 60 år eller eldre (64%). 
 • 70% bruker strømmetjenester ukentlig eller mer, og 37% daglig. Den daglige bruken har vist en positiv trend sammenlignet med samme periode i fjor. (Q4’22 - 34% vs. Q4’23 - 37%).
 • Frekvensen av strømmetjenestebruk er høyest blant 30-39-åringer, med 51% daglig bruk. Men aldersgruppen 18-29 år viser også betydelig daglig bruk, med en rate på 48% i fjerde kvartal av 2023.

SOSIALE MEDIER - ANDEL PROFILER

 • Facebook er fortsatt plattformen der flest nordmenn oppgir at de har en profil. Hele 82% (3,55 mill.) av befolkningen over 18 år har en profil. Fra fjerde kvartal av 2020 har profilandelen på Facebook forblitt uendret på 82%.
 • Snapchat har en sterk posisjon i Norge som den 2. største plattformen i antall profiler, med 67% (2,88 mill.) av befolkningen over 18 år. Over en lengre tidsperiode, er det en liten økning i antall profiler (Q4’20 - 64% vs. Q4’23 - 67%).
 • Instagram er nær Snapchat når det gjelder antall profiler. 66% (2,86 mill.) av befolkningen over 18 år har profil på Instagram. Instagram viser en liten oppgang med en 4% økning sammenlignet med fjerde kvartal av 2022.
 • Etter flere års betydelig vekst, stabiliserte TikToks posisjon seg. I fjerde kvartal av 2023 har 29% (1,26 mill.) av Norges befolkning en TikTok-profil. Dette er sammenlignbart med 27% (1,15 mill.) av voksne over 18 år med en Twitter/X-profil.

SOSIALE MEDIER - UTVIKLING I DAGLIG BRUK

 • En sammenlignende analyse av de siste fire årene viser en synkende trend for Facebook, mens Instagram stadig har økt, fra 39% daglige brukere i Q4 2022 til 43% i Q4 2023. 
Facebook & Instagram

 

 • For første gang i løpet av observasjonsperioden indikerer TikTok's daglige bruk en nedgang, fra 21% i Q4 2022 til 19% i Q4 2023.
TikTok

 

 • Blant målgruppen 18-29 år er Snapchat det mest brukte sosiale mediet i Norge med 66% daglig bruk, etterfulgt av Instagram (56%). Instagram overtok TikToks andreplass blant den unge målgruppen i Q4'23. TikTok er nå på tredjeplass med 50% daglige brukere i alderen 18-29 år. 
 • YouTube har opplevd en liten nedgang i antall daglige brukere, men totalt sett er bruken av plattformen ganske stabil. 
Snapchat & YouTube

 

MUSIKK- OG STRØMMETJENESTER - UTVIKLING I DAGLIG + UKENTLIG BRUK

 • Etter en betydelig økning i tredje kvartal av 2023, beholder NRK TV sin posisjon som den mest hyppig sett strømmetjenesten i Norge, både på daglig og ukentlig basis.
NRK

 

 • Viaplay opplever en merkbar nedgang, etter en eksepsjonell økning i fjor, fra 38% i Q4 2022 til 34% i Q4 2023.
Viaplay

 

 • I løpet av de siste årene har TV2 Play doblet seertallet sitt. I tillegg har andelen nordmenn over 18 år som ser på TV2 Play minst en gang i uken økt med 9% sammenlignet med samme periode i fjor.
TV2

 

 • Spotify dominerer musikktjenester på det norske markedet. Plattformen har 53% ukentlige brukere i alderen 18+ i fjerde kvartal av 2023. 
Spotify

 

Last ned rapporten.

Ta kontakt for mer informasjon eller bestilling av dataene / egne rapporter.

Forfatter(e)
 • Anastasiia Chernykh Research Manager

Mer innsikt om Medier & Underholdning

Media & Merkevare-kommunikasjon