Ipsos Update - Mai 2019

Ipsos Update for mai presenterer vår nyeste forskning og analyser på temaer som klimaendringer, våre oppfatninger av moralsk atferd, førerløse biler, shopping-teknologi, kreativ reklame og utvikling i MENA-regionen.

For å markere Earth Day 2019 spurte vår Global Advisor undersøkelse folk i 28 land om deres syn på miljø. Resultatene fant økt anerkjennelse av miljøproblemer i dag sammenlignet med i fjor, spesielt "klimaendringer", "luftforurensning" og "utfordringer med mengden avfall". Mer enn 8 av 10 globalt er bekymret for bruk av engangsprodukter og ikke-resirkulerbare produkter. Funnene på spørsmål om ansvar og politiske tiltak er derimot mindre tydelige.

Klimaendringer er også tema for en ny studie fra Australia, hvor ønske om handling er på det høyest siden 2010. Den årlige Climate Change rapporten finner at to tredjedeler av respondentene mener at regjeringen bør føre en politikk for å øke fornybare energikilder, og bare 24% tror at et bytte til fornybar energi ville få negativ innvirkning på økonomien.

Hva vi anser å være moralsk akseptabelt er i konstant endring, og disse endrede samfunnsnormene kan ses i den nylige legaliseringen av cannabis i Canada. Den nyeste utgaven av What the Future undersøker holdninger til å røyking, alkohol og gambling rundt om i verden, samt hva vi kan forvente 10 år fra nå.

dfghj

Vår nyeste What Worries the World undersøkelse viser hvilke sosiale og politiske spørsmål som bekymrer innbyggerne mest rundt om i verden. Selv om det er store forskjeller mellom landene, er "økonomisk / politisk korrupsjon" og "fattigdom / sosial ulikhet" det som bekymrer flest globalt, med "arbeidsledighet" og "kriminalitet / vold" like bak.

Automatisering har potensial til å fundamentalt forandre våre liv på mange måter, inkludert i trafikken. Driverless Futures? ser på hva vi allerede vet og kan forutsi om førerløse bilder, inkludert hvordan det offentlige responderer i forskjellige land.

jdw

Når det gjelder å bruke teknologi i detaljhandel bransjen, tilbyr vårt nyeste webinar innsikt for å holde seg konkurransedyktig i en online-verden ved å forstå hvordan kundene foretar kjøpsbeslutninger og forbedrer shoppe-opplevelsen i butikken og online.

qsc

"Digital først" er en viktig driver for utvikling i Midtøsten og Nord-Afrika, med 94% av befolkningen som bruker sosiale medier, ifølge MENA: Decoded. Rapporten beskriver hvordan nøkkeltrender utformer regionen

Til slutt har vår nyeste white-paper Selling Creative Research Short? sett på hvordan en riktig mix av kreative analysesverktøy kan bidra til langsiktig forretningsmessig gevinst. Fokus på gode måleattributter er kritisk; vår analyse gir en rekke tips for hvordan kreativ research kan gi innsikten du trenger.