Har merkevarer en rolle å spille i 2020 US-presidentvalget?

Valgdagen nærmer seg raskt, og den amerikanske politiske reklamen bygger på overdrivelse. Hva skal merkevarer gjøre i denne kontekst?

Merkevarebudskap fungerer best når det gjøres konkrete handlinger parallelt.
I USA dominerer presidentvalget nyhetsbildet i disse dager. Folk blir bombardert med politiske budskap fra alle sider. Merkevarer har absolutt en mulighet til å skille seg ut ved å være autentisk, gjør det de sier og ta hensyn til hva deres kjernemålgruppen er opptatt av.

Last ned vårt dypdykk om hvordan de amerikanske velgerne føler merkevarer bør være involvert. Dette inkluderer nedbryting etter partitilhørighet, generasjoner og andre demografiske variabler.

1

Samfunn