Koronavirus: Hva betyr det for vekstprognoser, renter og aksjemarkeder?

Trusselen om resesjon vil resultere i behov for store økonomiske tiltak fra regjeringer, sier økonomer. De siste ukene har endret verden til et dramatisk annerledes sted enn før.

Covid-19 and financial impact | Coronavirus outbreak | Ipsos

Koronaviruset som i starten kan ha virket som et problem langt fra den vestlige verden er nå blitt en global internasjonal krise og treffer oss nært i hjemmene våre og rammer oss peronlig. Dette har ført til stenging av skoler, økt bruk av hjemmekontor, reiserestriksjoner, kansellering av store idretts- og underholdningsarrangementer samt tomme butikkhyller og gater.
I tillegg har kraftige svingninger på aksjemarkedene sørget for at sentralbanker og regjeringer nå forsøker å forhindre en mulig finanskrise. Selskaper og investorer er sterkt rystet. Forbrukerne lurer på hvordan denne pandemien kommer til å påvirke deres husholdninger.
I en global undersøkelse i 10 land for litt over to uker siden var det en betydelig økning i antall personer som trodde at utbruddet ville ha en personlig økonomisk innvirkning på deres familier sammenlignet med en tidligere meningsmåling. Faktisk var det tosifrede økninger i alle land unntatt ett.

 

Will Covid-19 impact you financially? | Ipsos | Coronavirus

Hvis de nyeste dataene er indikasjoner på virkningen av koronavirusutbruddet, kan situasjonen forverre seg ytterligere, ifølge økonomer.

Data på forbrukertillit på fredag fra verdens største økonomi – USA – falt 5 poeng til 95,9 fra 101 i februar, noe som var mindre enn forventet, men indikerte forverrede forhold, fordi University of Michigans fremtidige forventningsindeks falt raskere. Data som forventes denne uken; sysselsettingstall, konsumpriser og detaljhandel fra hele verden forventes å gi et klarere bilde på hva som vil skje med økonomien.

 

Risiko for resesjon

Royce Mendes, seniorøkonom i CIBC Capital Markets, mener at «sosial distancing» – forbrukere som prøver å unngå nærkontakt med andre mennesker på grunn av utbruddet – kan ende opp med å se husholdninger med synkende forbruk i månedene fremover.
"Siden mine utgifter i hovedsak er din inntekt og dine utgifter min inntekt» -holdninger kan medføre til tap av arbeidsplasser, og en mye større sannsynlighet for resesjon," sa Mendes. CIBC Capital Markets har redusert sine globale økonomiske vekstprognoser i sanntid. Mendes innrømmer at det har vært som å prøve å treffe et bevegelig mål med all nyhetsflyten.

"Gitt hvor flytende situasjonen er, er det vanskelig å ha stor tillit til noen prognose, men risikoen for en resesjon er svært høy for øyeblikket"mener Mendes.
I en Bloomberg-undersøkelse av økonomer  som ble gjennomført i forrige uke, var sjansen for en resesjon i amerikansk økonomi de neste 12 månedene på 45% - de høyeste oddsene siden februar 2009 - den globale finanskrisen.

Douglas Porter, sjeføkonom i BMO Financial Group, som har redusert sine globale vekstprognoser for en tredje uke på rad - ser den amerikanske økonomien vokse bare 0,5% i år - et bratt fall fra 2,3% i fjor. «Gitt bølgen av kanselleringer og nedstengninger, ser vi ikke etter noen vekst i første kvartal, et dypt fall i andre kvartal, og deretter en fastere oppgang i andre halvdel av året», sier Porter.

«Inflasjonen har blitt hakket ytterligere av oljefallet», la han til, og sa at råvaredrevne økonomier som Canada vil se at veksten faller til null, på grunn av oljeprisfallet.

Prisen for benchmark amerikansk olje - West Texas Intermediate - har falt mer enn 55% fra en topp i år i januar på rundt US $ 64 per fat til rundt $ 28. Tilsvarende, Brent Crude, handlet i Storbritannia, har falt nesten med samme beløp.

 

Press på regjeringenes og myndighetenes tiltak

I mellomtiden sa Krishen Rangasamy, seniorøkonom i National Bank of Canada, at børsfallet vil skade forbrukernes tillit og påvirke forbruksveksten, men det vil være støtte for skattetiltak som skattekutt fra regjeringen.

– Sentralbankens lettelser vil hjelpe tilliten, til tross for etterslep  i pengepolitikken, vil positive konsekvenser for veksten sannsynligvis merkes senere på året og for det meste i 2021, sier Rangasamy.

"Vi vil sannsynligvis se skattetiltak , ellers vil nedgangen trolig bli dypere og vare lenger."

En av de mest nøye overvåkede globale indeksene – Dow Jones Industrial Average – har falt mer enn 30 % fra en topp i midten av februar. Den bredere S&P 500-indeksen har mistet nesten like mye siden midten av februar, mens Japans Nikkei 225 – Asias største aksjemarked – har mistet mer enn 29 % fra sitt høyeste punkt i år i januar.

De store svingningene i forrige uke tvang den amerikanske Federal Reserve til å gå inn i en injeksjon $ 1,5 billioner inn i aksjemarkedene ved å gjøre kortsiktige lån tilgjengelig på Wall Street og kjøpe amerikanske statsobligasjoner - treasuries - i et forsøk på å stabilisere markedet. Bank of England kuttet sin rente og annonserte økonomisk stimulans, som blant annet Bank of Canada gjorde. Lettelse fra sentralbankers tiltak var kortvarig på markedene med flere stup til fredag da USAs president Donald Trump erklærte en nasjonal unntakstilstand og lovet en koronavirushjelpspakke.

Mendes hevder at sentralbankene mangler evnen til å fullt ut å oppveie virkningene av en global økonomisk nedgang fra koronaviruset pandemi, fordi deres verktøy ikke er godt egnet til å håndtere denne typen sjokk. " Stimulerende skattetiltak må spille en viktig rolle ... finanspolitiske beslutningstakere som har kapasitet bør ikke være beskjedne, men heller ta i bruk dette effektive tiltaket, sier Mendes.

– En av de store feilene tidlig i oppgangen fra finanskrisen var at det enkelte deler av verden var i retning av innstrammingstiltak. Forskning har vist at innstramminger eller til og med utilstrekkelige stimulanspakker etter 2008-krisen førte til lengre perioder med høy arbeidsledighet.»
Med rentene på statsgjelden så lav, forteller markedene beslutningstakere at det er god plass – og behov – for å gi stimulans, tilføyde Mendes. Rangasamy sa at den største risikoen for en nedgang i veksten er at den utløser en finanskrise når vi begynner å se ukontrollerte mislighold på gjeld - noe som fører til at finanssektoren fryser.

"Dette er ikke vårt grunnleggende scenario på dette punktet, men vi vil følge nøye med på den økonomiske utviklingen," sa Rangasamy.
Fed reagerte på trusselen om mislighold av lån igjen på søndag ved å kutte renten til nesten null for å gjøre lån billigere for bedrifter og forbrukere. Det sa også at det ville kjøpe store mengder statlig og boliglån-støttet gjeld i et forsøk på å øke markedet - lik trekk gjort i 2008 under den siste lavkonjunkturen.