Krisekommunikasjon; Når bedrifter må ta stilling

Sett med omdømmes perspektiv.

Taking a stand in the age of Covid-19 | Coronavirus | Ipsos

Over hele verden forventes næringslivet å være en ansvarlig og aktiv deltager for å bidra til å få samfunnet i gang igjen. For den enkelte bedrift kan det bety å ta aktiv stilling til spørsmål og saker som bedrifter vanligvis ikke har meninger om. Kommunikasjonsmessig er dette en risiko og bare bedrifter som velger autentiske, troverdige og virkningsfulle utspill og saker, kan vente en positiv omdømmeeffekt og faktiske resultater.  

Ipsos gjennomfører undersøkelser over hele verden og i denne artikkelen settes søkelyset på studier i Frankrike, Japan og USA om hvordan næringslivets omdømme påvirkes av pandemien.

take a stand chart

Det er tydelig at befolkningen har forventninger til bedrifter som tar stilling til saker som debatteres i samfunnet:

  • Fremfor alt, vær relevant og autentisk.   
  • Vær sikker på at ord følges av handling. 
  • Forstå risikoen: Et tydelig standpunkt vil nødvendigvis lett bli splittende


Last ned denne artikkelen under.

For mer informasjon, ta kontakt med Jan Behrens med skjema under eller per telefon 924 40 968.

Media & Merkevare-kommunikasjon