«Livet under pandemien»: Halvparten tror på sammenheng mellom overvekt og sterkere Covid-19 symptomer

Pandemien har endret livene våre. I "Livet under pandemien" ser vi nærmere på disse endringene for mennesker, bedrifter og samfunnet både i Norge og globalt.

Forfatter(e)

  • Charlotte Nymoen-Kumbera Ipsos Norge
Get in touch

I en ny serie undersøkelser fra Ipsos, «Livet under pandemien», mener halvparten av befolkningen i Norge at det er en sammenheng mellom overvekt og sterkere symptomer ved Covid-19 smitte. Til tross for dette har 1 av 4 gått opp i vekt i løpet av pandemien. Den samme tendensen er tydelig også på globalt nivå, viser vår undersøkelse «Livet under pandemien». Undersøkelsen er gjennomført i over 30 land. 

Halvparten tror på sammenheng mellom overvekt og sterkere Covid-19 symptomer

52% av befolkingen mener at det er en sammenheng mellom overvekt og sterkere Covid-19 symptomer for smittede.

På globalt nivå er andelen noe lavere (45%).

Figur 1: Andel som tror / ikke tror det er en sammenheng mellom vektøkning og sterkere Covid19 symptomer – Norge vs Globalt:

fig 1

Mer enn 4 av 10 nordmenn har forsøkt å gå ned i vekt siden pandemien startet.

Blant disse velger over halvparten å gjøre det ved å spise sunnere. Flere kvinner enn menn velger denne løsningen.

I undersøkelsen «Livet under pandemien» fra Ipsos sier mer enn 4 av 10 (42%) nordmenn at de prøver å gå ned i vekt. 45% av verdens befolkning sier det samme. Blant de som ønsker å gå ned i vekt i Norge er fysisk aktivitet det som flest gjør for å få til vektnedgang. Over halvparten sier også at de prøver å gå ned i vekt ved å spise sunnere, uten å følge en spesiell diett. Her er det signifikant flere kvinner enn menn som velger denne løsningen.

 

De fleste foretrekker økt fysisk aktivitet fremfor diet

Blant de som ønsker å gå ned i vekt er fysisk aktivitet det som flest gjør for å få til vektnedgang (6 av 10). Mange er også bevist matinntaket. Over halvparten av nordmenn prøver å gå ned i vekt ved å spise sunnere, uten å følge en spesiell diett. Dietter og redusert mengde mat er også vanlig blant nær 1 av 3. Om lag 1 av 5 drikker mindre sukkerholdig brus mens kun 1 av 10 velge å drikke mindre alkohol. 

Figur 2: Tiltak for å redusere vekt blant de som ønsker å gå ned i vekt i Norge. 

fig 2Det er signifikant flere kvinner enn menn som prøver å gå ned i vekt ved å spise sunnere (63% mot 46%).
Figur 3: Tiltak for å redusere vekt blant de som ønsker å gå ned i vekt i Norge - Per kjønn. 
fig 3

Globalt

Mer enn halvparten (52%) av verdensbefolkningen vil heller trene mer og / eller spise sunnere, men ikke gå på noen diett som tiltak for å gå ned i vekt (henholdsvis 52% og 44%). Om lag 4 av 10 sier at de ville iverksette tiltak for å redusere matinntaket eller gå på diett.

Figur 4: Tiltak for å redusere vekt blant de som ønsker å gå ned i vekt - Globalt. 

fig 4

Under pandemien har flere av de yngre enn eldre opplevd vektendringer

Den yngre aldersgruppen har vært preget av størst vektendringer. Blant personer mellom 18 og 29 år har hele 33 % oppgitt økt vekt, men omtrent like mange (32 %) har oppgitt vektnedgang. I aldersgruppen mellom 30 og 39 år har relativt mange gått opp i vekt (34%) sammenliknet med de som har gått ned (18%). Eldre personer har opprettholdt en langt mer stabil vekt enn den yngre delen av befolkningen. I denne gruppen har kun 15 % hatt en vektoppgang, og 6 % gått ned. 

Figur 5. Andel som har gått opp og ned i vekt under Covid-19 pandemien i Norge per aldersgruppe.

Fig 5

Om undersøkelsen:

  • 22.529 respondenter via online panel, med Global Advisor feltperiode fra uke 43 til 45/2020 og med Ipsos Norgespanel feltperiode uke 4/2021, 18 år+ landsrepresentativ.
  • Undersøkelsen er gjennomført i over 30 land: Argentina, Australia, Belgia, Brasil, Canada, Chile, Kina, Frankrike, Tyskland, Storbritannia, Hong Kong, Ungarn, India, Israel, Italia, Japan, Malaysia, Mexico, Nederland, Norge, Peru, Polen, Russland, Saudi-Arabia, Singapore, Sør-Afrika, Sverige, Tyrkia og USA.
  • Mer om undersøkelsen globalt i artikkelen Effektene av Covid-19 på kostholdet og helsen vår.

For mer informasjon eller spørsmål

Ta kontakt med Charlotte Nymoen-Kumbera, Senior konsulent, tlf. 988 43 461
Charlotte.Nymoen-Kumbera@ipsos.com

Forfatter(e)

  • Charlotte Nymoen-Kumbera Ipsos Norge

Samfunn