Merkevarevekst i krisetider

Brand Growth in Times of Crisis er en ny artikkel fra Ipsos' Brand Health Tracking-team som ser på hvordan tilnærminger til merkevarebygging kan endres under COVID-19-pandemien.

Ipsos’ måte å forstå merkevarer på, fremhever viktigheten av kontekst når det gjelder forbrukeres beslutninger. Den plutselige opptrappingen av tiltak for å takle spredningen av COVID-19 har skapt uventede omstendigheter, noe som påvirker forbrukeratferd.
Selskap må forberede seg på at det som nå skjer vil kunne utfordre tradisjonelle spilleregler for merkevarebygging.
I denne artikkelen tar vi for oss noen konvensjonelle tanker om merkevarebygging og presenterer noen tidlige perspektiver med fokus på å hjelpe selskaper orientere seg i dag og i verden etter krisen. 
Spesielt ser vi på:

  1. Rasjonell vs. emosjonell: Bør merkevarer videreutvikle funksjonell styrke og tilknytning?
  2. Alltid være synlig: Hvor "tilstede/synlig" skal merkevarer være - skal de øke sin tydelighet?
  3. Endret marketing mix: Bør merkevarer bruke endrede markedseffekter for å maksimere salg?
  4. Globalt vs. lokalt: Bør merker fortsatt være GLOCAL?

 
Vi tror at tracking av forbrukernes oppfatninger, atferd, markedsdynamikk og preferanser vil være nøkkelen til å bygge motstandskraft nå under og etter pandemien.

Mer innsikt om Forbrukermarked