Mystery shopper

All våre mystery shopping gjøres av forbrukere som har bestått vår mystery shopper-akkreditering, og som er godt kvalifisert og forberedt på å utføre den aktuelle oppgaven.

Bli med i vårt mystery shopping-panel.