Nordmenn mer positive til innvandring og integrering

Holdningene og inntrykkene av innvandring og integrering er i hovedsak mer positive enn i 2016.

Dette skyldes etter alt å dømme den ekstraordinære situasjonen i forkant av fjorårets datainnsamling, med mange medieoppslag om «flyktningkrise» og store økninger i antallet asylsøkere til Norge.

Andelen som synes Norge bør ta imot flere flyktninger øker, og er høyere enn de to foregående årene. Samtidig synker andelen som er bekymret for økning i antallet flyktninger og økning i fremmedfiendtligheten.

Samfunn