Norsk Seniorpolitisk Barometer 2019

Den nye undersøkelsen "Norsk seniorpolitisk barometer" viser at ønsket pensjonsalder har stagnert. Til tross for at vi lever stadig lenger, har vi ikke lenger lyst til å øke antall år i jobb.

Linn Sørensen Hølst, leder for Samfunn, politikk og forskning i Ipsos Norge, presenterte den siste utgaven av Norsk seniorpolitisk Barometer 2019 på årets Forskningskonferansen 1. november 2019 arrangert av Senter for seniorpolitikk.

Senter for seniorpolitikk er et kunnskapssenter for et langt og godt arbeidsliv. Senteret er eid av 30 organisasjoner i arbeidslivet og ble etablert i 1969. Senter for seniorpolitikk har som samfunnsoppdrag å fremskaffe, utvikle og formidle kunnskap og erfaringer som bidrar til økt deltagelse for personer over 50 år i arbeidslivet. Norsk seniorpolitisk barometer har blitt gjennomført årlig siden 2003 med bistand fra Ipsos.

Senior pol pres
I år har 1200 ledere og 1000 yrkesaktive over 16 år deltatt per telefon i undersøkelsen. Barometeret kartlegger oppfatninger og holdninger til seniorer og andre seniorpolitiske spørsmål i arbeidslivet blant ledere og yrkesaktive.
Barometeret har blant annet undersøkt holdninger på disse temaene:

  • Ved hvilken alder man anslås å bli regnet som «eldre» i arbeidslivet? Ledere i offentlig sektor mener i gjennomsnitt at man ved 58,4 år regnes som "eldre" i arbeidslivet, mens ledere i privat sektor oppgir 56,2 år. Yrkesaktive oppgir til sammenligning at man blir «eldre» i arbeidslivet ved 58,8 år.
  • Hvor ofte det er opplevd aldersdiskriminering i arbeidslivet? 17 % av de yrkesaktive svarer at de har opplevd at det foregår diskriminering i arbeidslivet på grunn av alder svært ofte, ofte eller av og til. Langt flere, nær 2 av 3, har svært ofte, ofte eller av og til opplevd at det foregår forskjellsbehandling i arbeidslivet ved at yngre arbeidstakere blir foretrukket når ny teknologi eller arbeidsmåter skal innføres.
  • Om alder spiller noen rolle for kostnadene? Undersøkelsen finner at yngre ledere mener noe hyppigere enn eldre ledere at eldre arbeidstakere er dyrere enn yngre.
  • Om ledere foretrekker å lede team med mange under 30 år eller med mange over 60 år. Et flertall på 6 av 10 ledere foretrekker å lede et team med mange under 30 år.
  • Om ledere har tilstrekkelig kompetanse til å lede et større aldersmangfold med flere eldre arbeidstakere eller om de har behov for mer kunnskap om dette. Ledere i små virksomheter svarer oftere at de trenger mer kunnskap eller at de er usikre på dette. Yngre ledere svarer oftere enn eldre ledere at de trenger mer kunnskap om dette.
  • Seniorpolitisk barometer undersøker også hvor gammel en kvalifisert søker til ledige stillinger skal være før arbeidsgiver vil nøle med å innkalle vedkommende til intervju på grunn av alder, og hvilken type arbeidstagere som ville bli beholdt ved nedbemanningsprosesser. 


ANDRE INTERESSANTE FUNN:

  • Ledere i offentlig sektor er mer åpen for seniorer enn ledere i privat sektor.
  • Større virksomheter har mer positive seniorpolitiske holdninger enn mindre bedrifter.
  • Kvinnelige ledere er noe mer positive til seniorer sammenlignet med menn. Dette henger sammen med at det er flere kvinnelige ledere i offentlig sektor sammenlignet med i privat næringsliv.
  • Ipsos har også undersøkt andre faktorer som om arbeidstakere gleder seg til å gå på jobb, om de får muligheten til å «lære nye ting i arbeidet» og om de gleder seg eller gruer seg til å gå av med pensjon.


Undersøkelsen omtalt i medier, her i Dagens Perspektiv, i Vi over 60. Se her film om resultatene av seniorrådgiver Linda Hauge, link til nyhet med direktør Kari Østerud på NRK Nyhetsmorgen kl 06.31 fredag 1 november, og pressemelding. Hør intervju med Olav Eikemo på NRK P1+ Holm kl 0930 fredag 1. november her.

 

Senior pol bar logo

Last ned rapportene under.

For spørsmål, kontakt Linn Sørensen Holst i Ipsos.

Samfunn