Ny rapport: Bruk av og behov for språkteknologiske løsninger i offentlige virksomheter

På oppdrag fra Språkrådet og Digitaliseringsdirektoratet har Ipsos kartlagt bruk av og behov for språkteknologiske løsninger i offentlige virksomheter. Språkteknologi handler om prosessering av språk og finnes en rekke steder. Det omfatter alt fra å kommunisere med maskiner gjennom tekst eller tale til stavekontroller, skriveverktøy og søkefunksjoner.

I et innlegg i Computerworld om funn fra undersøkelsen, skriver Steffen Sutorius (direktør i Digitaliseringsdirektoratet) og Åse Wetås (direktør i Språkrådet) at «Undersøkelsen viser [….] at virksomheter som har rådført seg med Språkrådet, er mer bevisste på at teknologien må tilpasses språksituasjonen i det norske samfunnet. Vi samarbeider gjerne med flere virksomheter, utviklere og fagmiljøer for å dele denne kunnskapen videre.»

Hovedfunn

  • Vi finner at 7 av 10 offentlige virksomheter bruker språkteknologiske løsninger i svært stor, ganske stor eller ganske liten grad.
  • Søkefunksjoner og automatiske oversettelsesverktøy er oftest brukt blant virksomhetene.
  • Et flertall mener at språkteknologiske løsninger bidrar til effektivisering av arbeidet og bedrer tjenestene til brukerne/innbyggerne.
  • Nesten 7 av 10 virksomheter som bruker språkteknologiske løsninger i dag oppgir å ha behov for nye eller flere løsninger.
  • Halvparten av virksomhetene melder at de trenger bedre råd om språkteknologi, men bare fem prosent av dem har rådført seg med Språkrådet.
  • Videre er delingspotensialet av språkdata stort. Likevel driver få aktiv informasjonsutveksling med andre virksomheter.
  • Det er et tydelig resultat at bedrifter med ledere som har god kunnskap om språkteknologi får mest ut av teknologien. Ledelseskompetanse står frem som en nøkkel i arbeidet med å få offentlige virksomheter til å bruke språkteknologi aktivt.

Om undersøkelsen

Ipsos har gjennomført en spørreundersøkelse (elektronisk med mulighet for å besvare på telefon) blant ledere med ansvar for utviklings-/IKT-arbeid i statlige virksomheter og et utvalg av kommunale og fylkeskommunale virksomheter. Det er også gjennomført seks dybdeintervju. Prosjektet er utført i perioden fra desember 2019 til februar 2020. 
Les rapporten HER eller last den ned fra artikkelen.
Les innlegget «Lytt til språkråd – del språkdata» av Steffen Sutorius, direktør i Digitaliseringsdirektoratet og Åse Wetås, direktør i Språkrådet HER

Kontaktperson i Ipsos er Lene Rathe, e-post: [email protected], tlf. 984 13 785.
 

Mer innsikt om Offentlig sektor

Kundeopplevelse