Ny rapport om bedriftshelsetjenesteordningen

I en ny rapport har Ipsos gjennomført en undersøkelse av bedriftshelsetjenestenes priser og kontakt med virksomhetene de betjener.

Ny rapport om bedriftshelsetjenesteordningen

Ipsos har gjennomført en undersøkelse av bedriftshelsetjenestenes priser og kontakt med virksomhetene de betjener. Vi har utført eksplorative dybdeintervjuer i tillegg til en elektronisk spørreundersøkelse blant ledere i alle godkjente bedriftshelsetjenester. 
 
Kartleggingen er utført på oppdrag for den regjeringsoppnevnte ekspertgruppen som skal vurdere mulige fremtidige modeller av bedriftshelsetjenesteordningen.

 

  • Vi finner at ledere i bedriftshelsetjenestene anslår virksomhetenes gjennomsnittlige kostnader pr. ansatt for bruk av eller tilknytning til bedriftshelsetjenesten til om lag 1900 kroner i 2016. Bak gjennomsnittet ligger betydelig variasjon. I tillegg vet 27 % av lederne i bedriftshelsetjenestene ikke hvor store disse kostnadene er.
  • Bedriftshelsetjenestene brukte gjennomsnittlig 59 % av tiden på direkte kontakt (som telefon, e-post eller fysiske besøk) pr. virksomhet i 2016. Alt i alt anslår bedriftshelsetjenestene gjennomsnittlig forbruk i tid pr. ansatt i virksomhetene til 3,0 timer i 2016. Halvparten av bedriftshelsetjenestene svarer at de ikke kjenner denne størrelsen.
  • Kartleggingen viser også at å tilby lovpålagte tjenester er bedriftshelsetjenestenes klart viktigste oppgave: Av alle tjenestene bedriftshelsetjenestene leverer, er gjennomsnittlig fordeling 83 % på lovpålagte tjenester og 17 % på ikke-lovpålagte tjenester.


Innsikt fra undersøkelsen inngår i ekspertgruppens kunnskapsgrunnlag.

Les mer på Regjeringen.no.
 
Kontaktperson i Ipsos er Lene Rathe, e-post: Lene.Rathe@ipsos.com.

 

bht
 

Samfunn