Ny rapport om overgrep og vold mot barn

At skole og barnehage tar opp temaene seksuelle overgrep og vold mot barn først, vil hjelpe foreldre med å ta opp temaene selv.

Forfatter(e)

 • Lene Rathe Senior Research Manager
Get in touch

Ipsos har på oppdrag fra Redd Barna gjennomført en kartlegging av befolkningens kunnskaper om og holdninger til seksuelle overgrep og vold mot barn.

Resultatene fra undersøkelsen viser et behov for økt informasjon om temaet seksuelle overgrep særlig i skolen, men også i barnehagen, ifølge prosjektleder Lene Rathe i Ipsos.

Redd barna bilde
En gutt ser på en film om seksuelle overgrep som en del av undervisning i barnehagen. Foto: Eivind Nitter / Redd Barna


9 av 10 i befolkningen mener at barn bør lære om hva et seksuelt overgrep er i skolen, og 56 prosent mener barn bør lære om hva et seksuelt overgrep er i barnehagen.
Samtidig har nesten 4 av 10 foreldre ikke har inntrykk av at egne barn har lært om seksuelle overgrep på skolen/i barnehagen. På åpent spørsmål om hva som ville hjulpet foreldre med å ta opp temaet seksuelle overgrep med egne barn, trekker flere frem samarbeid med skole/barnehage og at temaet tas opp i skolen/barnehagen først. Vi får tilsvarende resultater ved tematikken vold mot barn.

56 prosent av foreldrene har snakket med egne barn om temaet seksuelle overgrep mot barn. En større andel (65 %) har snakket med egne barn om temaet vold mot barn. Foreldre kan oppleve å bli hindret i å ta opp tematikkene fordi barna er små og fordi det er et følsomt tema.

Videre finner vi at nesten 6 av 10 i befolkningen vet hva de skal gjøre ved mistanke om seksuelle overgrep mot barn. En noe større andel (66 %) vet hva de skal gjøre ved mistanke om at et barn har blitt utsatt for vold i hjemmet. Folk ville hyppigst kontaktet politiet dersom de fikk vite at et barn var blitt utsatt for seksuelt overgrep. Ved vold mot et barn i hjemmet ville man hyppigst kontaktet barnevernet. 

Om undersøkelsen: 
Ipsos har gjennomført 1000 intervju i et representativt utvalg av den norske befolkningen over 18 år via en webundersøkelse i Ipsos’ Norgespanel (befolkningspanel). Dataene er samlet inn i perioden fra 19. til 26. november 2020.  

For spørsmål, kontakt Lene Rathe i Ipsos i skjemaet under eller per e-post: [email protected] eller telefon 984 137 85.

 

Webinar i regi av Redd Barna:

Redd Barna arrangerte en digital barnerettighetsfrokost (webinar) med presentasjon av rapporten og debatt om funnene den 17. februar 2021.

Agenda til webinaret var:

Hva er det norske folks holdninger til vold og seksuelle overgrep mot barn?

 • Hva vet folk flest om vold og overgrep mot barn? Hvor mange kjenner noen som har opplevd seksuelle overgrep? 
 • Hva mener foreldre om at barn skal lære om vold og overgrep i barnehagen og skolen? Får barna slik undervisning i dag? 
 • Og hva er foreldres erfaring med å snakke med barna sine om disse temaene? Hva kan gjøre at det er lettere å ta denne viktige praten?

Etter webinaret hadde Redd Barna et møte med kunnskapsministeren om funnene i rapporten.  
Her er lenkene til video på YouTube fra barnerettighetsfrokosten og fra møte mellom Redd Barna og kunnskapsministeren.

 


   

   

  Forfatter(e)

  • Lene Rathe Senior Research Manager

  Samfunn