Ny rapport: Pandemidrevet dataspilling blant barn og unge

Over 4 av 10 foreldre opplever at barna har spilt mer dataspill under koronapandemien. Det er imidlertid mer utbredt å mene at den økte spillingen har hatt positiv enn negativ effekt på barna. Dette henger sammen med dataspillingens muligheter for fellesskap med avstand.

Ipsos har på oppdrag fra Blå Kors gjennomført en undersøkelse om unges spillevaner og foreldres holdninger til og vurderinger av dette.

Vi finner at 35 % av den voksne befolkningen over 20 år har barn mellom 0 og 18 år som spiller på data, mobil, nettbrett eller konsoll. Over halvparten er veldig, ganske eller litt bekymret for sitt barns spilling. Tidsbruken og at barnet blir avhengig er de fremste grunnene for bekymring ved barnets spilling.

44 % av foreldrene opplever at barnet har spilt mer dataspill under koronapandemien. Dette gjelder oftere i hjem hvor barnet spiller mye (mer enn 4 timer på en hverdag/helgedag). Hos foreldre med barn som har spilt mer under koronapandemien, mener 28 % at den økte spillingen har hatt en positiv effekt på barnet. 21 % mener det har hatt en negativ effekt.


Samtidig som mange vektlegger positive effekter av mer dataspilling, ser vi en økt bekymring hos foreldrene, sier prosjektleder Lene Rathe i Ipsos. Blant foreldre som er bekymret for barnets spilling, har 3 av 10 blitt mer bekymret i løpet av året som har gått. Økt bekymring gjelder hyppigere for de med barn som har spilt mer under koronapandemien sammenlignet med gjennomsnittet.

Også barnas foreldre spiller dataspill. 2 av 3 foreldre over 20 år med barn mellom 0 og 18 år som spiller på data/mobil/nettbrett/konsoll spiller selv dataspill. 17 % av foreldrene har spilt mer under koronapandemien. 1 av 3 foreldre spiller ikke dataspill, og her finner vi større andeler kvinner enn menn. Kvinner og menn har forskjellige holdninger til dataspilling: Menn er oftere positiv og oftere interessert i dataspilling sammenlignet med kvinner.

Se nederst for hele rapporten. 

 

Om undersøkelsen: 

Målgruppen for undersøkelsen er et representativt utvalg av den norske befolkningen over 20 år med barn i alderen 0-18 år som spiller på data, mobil, nettbrett eller konsoll. Datainnsamlingen ble gjennomført i perioden 17. desember 2020 til 11. januar 2021 i Ipsos’ Norgespanel.

Datagrunnlaget består av totalt 852 intervjuer i målgruppen. Resultatene er vektet på kjønn, alder og landsdel i henhold til offentlig tilgjengelig statistikk for befolkningssammensetningen. Resultatene er sammenlignet med tilsvarende måling fra 2020.

 

Mer om undersøkelsen:

Undersøkelsen er blant annet omtalt på Blå Kors’ hjemmesider, NRK, PressFire og Gamer.no
For spørsmål, kontakt Lene Rathe i Ipsos per telefon 984 137 85, per e-post: [email protected] eller i skjemaet under.

Forbruker og Shopper