Omdømmeseminar 2020 - Presentasjoner

Ipsos gjennomførte årets omdømmeseminar den 13. 10 med i underkant av 200 deltagere. Her finner du presentasjonene fra dette seminaret.

Jan Behrens, Seniorkonsulent i Ipsos Norge, startet seminaret med gjennomgang av teori rundt omdømme, og de viktigste utviklingstrekkene fra Ipsos’ omdømmeundersøkelse 2020 for bedrifter, etater og organisasjoner. 


Mike Granleese, Deputy Managing Director - Ipsos Corporate Reputation, UK gikk gjennom globale trender for bedriftsledere. Mike ga oss en oppdatering på fremtredende utfordringer som dagens kommunikasjons- og omdømmeansvarlige står overfor. Mike delte nyttig innsikt om globale trender, inkludert innspill fra Ipsos Reputation Council - en rådgivende gruppe på 150 kommunikasjonsledere fra noen av verdens mest anerkjente bedrifter, inkludert noen norske selskaper. Mike snakket også om hvilke omdømmestrategier som kjennetegner fremtidsrettede kommunikasjonsledere. Hvordan møte de økende forventninger rundt bedriftens formål, bærekraft og ESG (miljø, samfunnsansvar og selskapsledelse)? Hvordan håndtere fragmenteringen av mediene og trusselen som falske nyheter og desinformasjon representerer? Og ikke minst, hvordan COVID-19 skaper utfordringer for alle som skal kommunisere.  

Omdømmepris 2020Helsedirektoratet ble vinneren av Omdømmeprisen 2020. Helsedirektør Bjørn Guldvog holdte en takketale og Live Bøe Johannesen tok oss med på det som har foregått i Helsedirektoratets kommunikasjonsavdeling under korona og hva hun tror de har gjort for å lykkes. Lives presentasjon blir tilgjengelig på et senere tidspunkt.

Se artikkelen om Omdømmeprisen her.

 

Presentasjonene kan lastes ned her under.

Media & Merkevare-kommunikasjon