Ipsos gir årets omdømmepris til Helsedirektoratet

Ipsos har gjennomført den kjente profilundersøkelsen i snart 29 år der omdømmet til norske etater, organisasjoner og bedrifter måles. Omdømmet til 92 etater og offentlige institusjoner i Norge undersøkes, og en jury har tildelt Omdømmeprisen i 2020 til Helsedirektoratet.

Juryens begrunnelse:

Helsedirektoratet får prisen fordi de over flere år kan vise til tydelig positiv utvikling av omdømmet og for en spesielt sterk utvikling i 2020; et år som har satt hele helsevesenet og dets ledelse på en prøve uten sidestykke. 

Vi legger vekt på at Helsedirektoratet gjennom de siste 5-6 årene har oppnådd en betraktelig forbedring av sitt omdømme i befolkningen i Norge og har lykkes å flytte negative holdninger til positive, sammenlignet med hva nivået var for 10 år siden og bakover i tid. 

I tillegg legger vi vekt på at Helsedirektoratet i forbindelse med epidemien i år har lykkes så godt med sin kommunikasjon med befolkningen at andelen med positivt totalinntrykk har gått fra respektable 60% i 2019 til hele 78% i år. Samtidig har andelen som er negative til Helsedirektoratet falt fra et historisk lavt nivå på 12% i fjor, til bare 5% i år. 

Sammenlignet med bedrifter er det selvfølgelig ikke opplagt at embetsverket bør arbeide for å bli populære i befolkningen og spesielt i en situasjon der sterke inngripende tiltak må innføres. Samtidig er landets myndigheter i slike situasjoner, avhengig av den autoriteten som kommer fra befolkningens tillit til at riktige vurderinger gjøres i fagetatene. Vi mener Helsedirektoratet ved gradvis forbedring av sitt omdømme, har oppnådd et forhold til befolkningen som i år har vært av uvurderlig verdi. Det er utviklingen over tid og den sterke prestasjonen i 2020 som gjør at Ipsos mener Helsedirektoratet fortjener årets omdømmepris. 
Helsedirektør Bjørn Guldvog mottar prisen fra Jan Behrens, fagansvarlig for omdømmeundersøkelsen i Ipsos. Foto: IpsosI en kommentar sier helsedirektør Bjørn Guldvog;

- Som et offentlig direktorat er vi helt avhengig av å ha et godt omdømme i befolkningen. Derfor er det ekstra stats å motta denne prisen. Helsedirektoratet tilstreber å være åpne, ekte og konsistente i alt vi gjør. Omdømmeprisen kommer som en veldig hyggelig overraskelse og er en stor tillitserklæring for oss som nå står i en krevende pandemihåndtering – vår tids store helsekrise, sier helsedirektør Bjørn Guldvog, og legger til:
Jeg vil takke alle i Helsedirektoratet og i helsetjenesten som har stått på og gjort en enorm innsats gjennom alle disse årene – og kanskje spesielt nå i 2020. Jeg vil også skryte av norsk helsetjeneste; behandlende personell, personell som har jobbet med logistikk, forsyning og på lab-siden. Det har vært helt avgjørende for å lykkes så godt som vi har gjort under pandemien.
 

Lenke til artikkelen publisert av Helsedirektoratet.

Presentasjonene til Omdømmeseminar 2020 finnes her.

Samfunn