Politisk barometer - April 2019

Månedens måling viser en svak tilbakegang for venstresiden, og partiene går samlet sett tilbake 2.6 prosentpoeng, tilsvarende tre mandater. Dette gjelder riktignok ikke for Senterpartiet, som opprettholder rekordmålingen fra mars. Dette tilsvares på høyresiden av en god økning for Høyre og Kristelig Folkeparti, men dempes av Fremskrittspartiets stadige tilbakegang.

Høyre får en oppslutning på 23.8 prosent, som er en økning på 2.5 prosentpoeng siden marsmålingen. Målingen ville gitt 44 stortingsrepresentanter for Høyre, som er 1 mindre enn det de har i dag.
Fremskrittspartiet får en oppslutning på 10.1 prosent i denne målingen, fra 11.7 prosent forrige måned. Målingen ville gitt 19 mandater på Stortinget, 8 færre enn de har i dag.
Venstre får 2.2 prosent oppslutning. Dette er en fremgang på 0.2 prosent -poeng sammenlignet med mars. Dette resultatet ville gitt 1 mandat på Stortinget, altså 7 færre enn i dag.
Kristelig Folkeparti får en oppslutning på 3.9 prosent, som tilsvarer en fremgang på 1.4 prosentpoeng siden mars. Med denne målingen ville de fått 3 mandater på Stortinget, som er 5 færre enn de har i dag.


Til sammen ville regjeringspartiene fått 67 mandater, 21 mandater færre enn de har i dag.


Senterpartiet får en oppslutning på 14.4 prosent, og ligger dermed stabilt siden målingen i mars. Dette ville gitt partiet 27 mandater, som er 8 flere enn de har i dag.
Arbeiderpartiet får en oppslutning på 28.1 prosent, som tilsvarer en tilbakegang på 0.7 prosentpoeng. Dette ville gitt partiet 53 mandater på Stortinget, sammenlignet med de 49 de har i dag.
SV får en oppslutning på 6.8 prosent, som tilsvarer en liten nedgang på 0,2 prosentpoeng. Denne oppslutningen ville gitt 13 mandater, 2 mandater mer enn partiet har på Stortinget i dag.
Rødt får en oppslutning på 4.5 prosent i denne målingen, en liten tilbakegang på 1.1 prosentpoeng siden mars. Dette er imidlertid en høy andel enn tidligere, da oppslutningen lå på hhv. 3.6 prosent og 2. 7 prosent i november og desember 2018. I dag ville partiet fått 8 mandater på Stortinget, 7 mer enn i dag.
Miljøpartiet De Grønne får en oppslutning på 3 prosent. Dette er 0.6 prosentpoeng lavere enn i mars. Resultatet ville gitt dem 1 mandat, som er det de har i dag.

 

Mandatfordelingen for ulike potensielle regjeringskonstellasjoner ville i henhold til denne målingen vært som følger:

Ap + SP:    80 (+0)
Ap + SV:    66 (+0)
Ap + SV + SP:   93 (+0)
Ap + SV + SP + MDG:  94 (-1)
Ap + SV + SP + MDG + R:  102 (-3)
Ap + SP + KrF:   83 (+2)

H + FrP:    63 (-1)
H + FrP + V:   64 (-1)
H + FrP + V + KrF:   67 (-3)

sd

 

Målingen for april viser at andelen som mener Erna Solberg gjør en god jobb som statsminister har hatt en liten fremgang siden forrige måned. 41 prosent mener at hun gjør en god jobb som statsminister, sammenlignet med 37 prosent i mars. Tilsvarende har andelen som synes hun gjør en dårlig jobb gått litt ned, fra 17 prosent i mars til 14 prosent i april. 40 prosent synes hun gjør en middels jobb og 5 prosent svarer at de ikke vet.

erna