Politisk barometer – April 2021: SV, Ap og SP danner flertall på egen hånd med hele 94 mandater

Ipsos’ politiske barometer for april viser et tydelig flertall til venstresiden, med Ap i front som tydelig størst parti. Sp er nå å regne som et av de store partiene, mens SV tar innpå Frp som det fjerde største partiet. For de to mellomstore partiene kniver nå FrP og SV om å være størst, mens Arbeiderpartiet holder posisjonen i front.

Forfatter(e)

  • Maria Rosness Senior Research Executive
Get in touch

AP stabilt på topp, FrP ned igjen

Det er ingen signifikante bevegelser relativt til mars denne måneden. Vi ser at Arbeiderpartiet holder posisjonen i front og går svakt tilbake. Samtidig ligger Høyre stabilt, ned et halvt prosentpoeng fra forrige måling til 20.4 %. Selv om populariteten til Solberg har sunket i april, med hele 11 prosentpoeng siden årsskifte, virker ikke dette å ha påvirket oppslutningen til Høyre. Samme kan sies for Sp, som går opp 0.8 prosentpoeng. Den største bevegelsen er Frp som går fra 11.5 % til 9.5 %. 

For de to mellomstore partiene kniver nå FrP og SV om å være størst. SV, som nylig har hatt landsmøte, går opp til 8.5 %, som er høyeste måling på et år. Her skiller det seg dermed bare ett prosentpoeng mellom dem og FrP, som nå er ned til 9.5 %. De mister dermed all veksten de har hatt i år, tilbake på nivået fra januar. Småpartiene balanserer fortsatt på sperregrensen. KrF på 4 %, en kraftig økning fra 2.6 % på forrige måling. Venstre går også opp, men mangler med 3.7 % de viktige promillene for å få utjevningsmandatene. De andre partiene ligger stabilt, Rødt over, og MDG så vidt under. 

KrF over sperregrensa, Høyre fortsetter ned

Etter den store fremgangen fra forrige måned, går nå Ap litt tilbake, til 43 mandater. Dette er 3 mindre enn de hadde i forrige måned, og 6 mindre enn de har på Stortinget i dag. 

Sp holder seg stabile med 35 mandater, ett mer enn forrige måling og hele 16 flere enn de har i dag. Til sammen gjør dette at en AP+SP regjering kun vil mangle 7 mandater for å kunne få flertall. 

Høyre ville oppnådd 38 mandater. Dette er 2 færre enn forrige måling, og 6 mandater færre enn i februar. Lenger tilbake i tid har også Høyre hatt en ustabil trend, med høyder opp mot 47 og nedgang til 36 på bare noen få måneder. 

Blant de minste partiene kommer Krf over sperregrensa denne måneden. Fra kun ett mandat i forrige måling, går de nå opp til 7, og viser hvor viktig disse få prosentpoengene er for partiet. Til gjengjeld klarer ikke Venstre det samme, men får inn totalt to mandater denne målingen.

 

Forfatter(e)

  • Maria Rosness Senior Research Executive

Samfunn