Politisk barometer - August 2019

Arbeidspartiet faller i Ipsos sin første Politiske Barometer etter sommeren. Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne øker mest i oppslutning denne måneden.

Forfatter(e)

 • Mads Motrøen
Get in touch

Høyre får en oppslutning på 20.9 prosent, som tilsvarer en økning på 0.3 prosentpoeng siden målingen i juni. Denne målingen ville gitt Høyre 37 mandater på Stortinget og tilsvarer 8 færre enn de har i dag.
Fremskrittspartiet får en oppslutning på 11.1 prosent i denne målingen, fra 10.7 prosent i juni. Dette tilsvarer en økning på 0.4 prosentpoeng. Målingen ville gitt 19 mandater på Stortinget, 8 færre enn de har i dag.
Venstre får 3.0 prosent oppslutning. Dette er en fremgang på 0.6 prosentpoeng sammenlignet med juni. Det tilsvarer 2 mandater på Stortinget, og er dermed 6 færre mandater enn i dag.
Kristelig Folkeparti får en oppslutning på 2.7 prosent, som innebærer en økning på 0.5 prosentpoeng siden juni. Dette ville gitt KrF 1 mandat på Stortinget, 7 færre enn de har i dag.
Til sammen ville regjeringspartiene fått 59 mandater, 29 mandater færre enn de har i dag.


Senterpartiet får en oppslutning på 16.1 prosent, og har dermed en fremgang på 1.7 prosentpoeng. Dette er den høyeste oppslutningen som er målt på flere år. Dette ville gitt partiet 32 mandater, som er 13 flere enn de har i dag.
Arbeiderpartiet får en oppslutning på 23.4 prosent, og går dermed tilbake med 4.4 prosentpoeng fra målingen i juni. Dette er det svakeste resultatet siden juni 2018. Oppslutningen ville gitt partiet 44 mandater på Stortinget, sammenlignet med de 49 de har i dag.
SV får en oppslutning på 7.9 prosent, som tilsvarer en økning på 1.0 prosentpoeng siden juni. Dette er den høyeste oppslutningen siden januar i år. Denne oppslutningen ville gitt 14 mandater, 3 mandater mer enn partiet har på Stortinget i dag.
Rødt får en oppslutning på 4.4 prosent i denne målingen, som tilsvarer en tilbakegang på 0.8 prosentpoeng. Dette ville i dag gitt partiet 8 mandater på Stortinget, en økning på 7 mandater.
Miljøpartiet De Grønne får en oppslutning på 6.7 prosent. Dette er en økning på 2.8 prosentpoeng siden juni, og er den høyeste oppslutningen vi har målt. Resultatet ville gitt dem 12 mandater, som er 11 flere enn de har på Stortinget i dag.
Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) fikk i juni en oppslutning på 1.9 % og denne måneden ligger oppslutningen på 1.2 %.


Mandatfordelingen for ulike potensielle regjeringskonstellasjoner ville i henhold til denne målingen vært som følger (nåværende mandater i parentes):

 • Ap + SP: 76 (+8)
 • Ap + SV: 58 (-2)
 • Ap + SV + SP: 90 (+11)
 • Ap + SV + SP + MDG: 102 (+22)
 • Ap + SV + SP + MDG + R: 110 (+29)
 • Ap + SP + KrF: 77 (+1)
 • H + FrP: 56 (-16)
 • H + FrP + V: 58 (-22)
 • H + FrP + V + KrF: 59 (-29)

r

Målingen for juni viser at andelen som mener Erna Solberg gjør en god jobb som statsminister er litt lavere enn i juni, og har sunket fra 39 % til 37 %. Videre synes 15 % synes at hun gjør en dårlig jobb. 44 % synes hun gjør en middels jobb, og 4 % svarer at de ikke vet. Oppslutningen til Erna Solberg har ligget relativt stabilt de seneste månedene. Andelen som synes Erna Solberg gjør en god jobb har ligget mellom 35 % og 40 % det siste året, samtidig som andelen som synes Erna Solberg gjør en dårlig jobb har ligget mellom 14 % og 18 %.

Forfatter(e)

 • Mads Motrøen