Politisk barometer - August 2020: Vi vender tilbake til pre-koronatider

Første måling etter sommeren gir oss inntrykk av et politisk Norge som sakte, men sikkert går tilbake til normalen som rådet før koronakrisen. Denne normalen var ikke stabil, men preget av en stadig økt andel hjemmesittere.

Forfatter(e)

  • Mads Motrøen Ansvarlig for politisk analyse
Get in touch

Målingen denne måneden viser at Arbeiderpartiet igjen er Norges største parti med en oppslutning på 24.8 % –0.5 prosentpoeng foran Høyre på 24.3 %. Dette er nedgang for begge partiene på henholdsvis 0.2 og 0.9 prosentpoeng fra forrige måling i mai. Arbeiderpartiet ville med dette resultatet fått 44 mandater på Stortinget, mens Høyre ville fått 43 mandater. Dette er henholdsvis 5 og 2 færre mandater enn de har i dag. 
 August 2020 polbar 1
For august viser Senterpartiet å holde seg som Norges tredje største parti med en vekst fra forrige måling på 0.6 prosentpoeng til 13.9 %. Dette ville gitt partiet til sammen 25 mandater som er 6 flere enn de har i dag. Fremskrittspartiet går også frem til 11.7 %, en økning på 0.7 prosentpoeng fra forrige måling i juni. Dette gir partiet 21 mandater – 6 færre enn de har i dag.
 
Blant småpartiene kan vi se at SV går tilbake til 7.1 %, en tilbakegang på 1.2 prosentpoeng. Dette tilsvarer 13 mandater, og er 2 flere enn de har i dag. Miljøpartiet de Grønne oppnår 5.8 % denne måneden, en tilbakegang på 0.1 prosentpoeng. Rødt går frem med 1.3 prosentpoeng til 4.4 % denne måneden. Dette sender begge partiene over sperregrensen og gir dem 10 og 8 mandater som er 9 og 7 flere mandater enn partiene har i dag.
 
Regjeringspartiene Venstre og Krf går begge under sperregrensen denne målingen. Venstre oppnår denne måneden 3.1 % oppslutning, tilsvarende forrige måling. Krf går frem med 0.3 prosentpoeng til 3.5 % oppslutning. Dette resultatet ville gitt Venstre 2 mandater og Krf 3 mandater på Stortinget – 6 og 4 færre enn de har i dag.
 August 2020 polbar 2
 

Forfatter(e)

  • Mads Motrøen Ansvarlig for politisk analyse

Samfunn