Politisk barometer - desember 2017

Målingen for desember viser at Høyre nå er landets største parti med knapp margin. Regjeringspartner Frp går imidlertid tilbake. Nedturen fortsetter for Ap, mens SV får sin beste måling på åtte år. Også Senterpartiet gjør det sterkt, noe som gjør at fordelingen mellom blokkene er noenlunde lik som i november.

Politisk barometer - desember 2017

Høyre får en oppslutning på 26,5 %, og er landets største parti med knapp margin. Partiet går frem med 1,5 prosentpoeng, og noterer seg for sin beste måling siden september 2014. Dette ville gitt 47 mandater, 2 flere enn i dag. Fremskrittspartiet går tilbake etter den sterke målingen i november, og får 13,7 % (tilbake 2,2 prosentpoeng). De ville dermed mistet tre mandater (fra 27 til 24). Til sammen ville regjeringspartiene fått 71 mandater i Stortinget dersom denne målingen var gjeldende, mens de i dag har 72.
Venstre får en oppslutning på 4,8 %, likt som i november. Kristelig Folkeparti er tilbake over sperregrensen etter flere svake målinger på rad, og oppnår 4,3 %. Dette er på linje med valgresultatet (4,2 %). Med denne målingen som valgresultat ville Venstre fått 9 mandater (1 mer enn i dag), mens KrF ville fått 8 mandater (det samme som de har i dag). Hele borgerlig blokk får like mange mandater som de fikk ved valget.
Arbeiderpartiet får en oppslutning på 26,3 %. Partiet går tilbake 1,6 prosentpoeng fra forrige måling, og fortsetter dermed nedturen etter valgresultatet. De ville fått 2 mandater færre enn de har i dag (fra 49 til 47).
Sosialistisk Venstreparti går klart frem fra 5,4 % i november til 8,0 %. Dette er SVs beste måling på åtte år. De ville med dette resultatet fått 14 mandater (3 flere enn i dag).
Senterpartiet er igjen tilbake over 10-tallet. Partier går frem 1,5 prosentpoeng til 10,1 %. Sp har nå vært over 10-tallet i 3 av 4 målinger etter stortingsvalget, og ville fått 18 mandater hvis dette var valgresultatet (1 mindre enn i dag). Samlet sett ville Ap, SV og Sp fått 79 mandater, det samme som de har i dag. SVs og Sps fremgang utligner med andre ord Aps tilbakegang i den rødgrønne blokken.

Miljøpartiet de Grønne går tilbake 1,3 prosentpoeng, og holder seg fortsatt et stykke under sperregrensen med en oppslutning på 2,6 %. MDG ville fått 1 mandat, det samme som i dag.
Rødt får 1,9 %, tilbake 0,9 prosentpoeng fra november. Partiet ville fått 1 mandat med et valgresultat tilsvarende denne målingen (som i dag).
Mandatfordelingen for ulike potensielle regjeringskonstellasjoner ville i henhold til denne målingen vært som følger:
• Ap + SV + Sp: 79
• Ap + SV + Sp + MDG: 80
• Ap + SV + Sp + MDG + R: 81
• Ap + Sp: 65
• Ap + Sp + KrF: 73
• H + V + KrF: 64
• H + Frp + V + KrF: 88
• H + Frp: 71

1

2

3

4
Målingen er gjennomført på telefon i perioden 18.-20. desember 2017 med 929 stemmeberettigede i et landsrepresentativt utvalg av befolkningen. Feilmarginer er beregnet til +/- 1,0-3,2 prosentpoeng (95 % signifikansnivå). Den neste målingen vil gjennomføres i uke 4, 2018.

Samfunn